Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Utvekslingsmuligheter på master i spesialpedaogikk med vekt på små barn

Få nye perspektiver og erfaring med hvordan spesialpedagogikk jobbes med og hvordan funksjonshemninger ses på i andre kulturer.
I andre semester av utdanningen kan studenter på master i spesialpedaogikk med vekt på små barn, ha praksisperioden i emnet "Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse" i spesialinstitusjoner i Afrika gjennom DMMHs samarbeidspartnere i Tanzania og Swaziland.  

Lengde på oppholdet er 5 uker. 

Finansiering:

Oppholdet dekkes av studenten selv, studentene får et reisestipend fra DMMH på 3000kr.

Søknadsprosesess:

Informasjon om utvekslingsmulighetene vil bli presentert tidlig i første semester av studiet. Da vil det også bli opplyst om søknadsfrister. 

Relevante søkere må ha bestått alle emner før utreise. Det vil bli lagt vekt på faglig, personlig og sosial egnethet. 

Søkere som går videre blir kalt inn til intervju for endelig utvelgelse. Intervjuet vil foregå på engelsk.