Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Net Afrika

Nettverk for førskole-/barnehagelærerutdanning og barnehageutvikling i det sørlige Afrika ble startet av DMMH i 1999. Formålet med nettverket er å være med å bygge opp gode utdanningstilbud for førskole-/barnehagelærere i land i det sørlige Afrika, og på den måten være med å gi barn en god start i livet.
Nettverket består av skoler og førskolelærerutdanninger fra sju land:

Tanzania, Zambia, Mozambik, Swaziland, Botswana, Namibia og Norge.

Hva gjør nettverket

Dronning Mauds Minne har vært fødselshjelper til utdanninger i Swaziland, Namibia, Tanzania og Mosambik.

  • Nettverket gir hjelp til oppbygging av skolene der de trenger det.

DMMH har blant annet bistått to høgskoler i Tanzania med eksamensavviklingen noe som har gjort at de som de første førskole-/barnehagelærerutdanning i Tanzania har fått offentlig godkjenning. (Tanzania College of Early Education in Korogwe og St. Mary`s Teacher Training College i Dar Es Saalam.)

DMMH har også bistått Sebastian Kolowa Memorial University med deres fordypning i spesialpedagogikk.

Nettverket arrangerer jevnlig internasjonale konferanser med deltakere fra alle landene.
Konferansene går på omgang mellom landene. Her deler man kunnskap og erfaring innenfor barnehageområdet. De fleste skolene er små med få ansatte, og det er veldig viktig for dem å kunne møte andre innen samme fagområde for å skape førskoleutdanninger av god kvalitet.

  • Ansatte og lærere i ulike fag fra DMMH har reist ut og bidratt innenfor sine spesialfelt med undervisning og veiledning.
Samtidig har lærere fra de ulike afrikanske landene besøkt Norge, for å studere hvordan barnehager og førskole-/barnehagelærerutdanning drives her. Dette har gitt verdifulle impulser i utviklingen av utdanningene både i det sørlige Afrika og i Norge.

  • Studenter fra Afrika har besøkt Norge og studenter i Norge har besøkt Afrika. 
De kan delta i et 13 ukers kurs på Dronning Mauds Minne Høgskole, og ha praksis i norske barnehager. 

Nettverket har inspirert flere av deltakerne til å starte forsknings- og utviklingsarbeider

 
FOU-arbeid er svært nyttig med tanke på barns utvikling og læring. Vi har blant annet deltatt i et prosjekt om minoritetsbarn og deres situasjon i Afrika og i Norge, samt et prosjekt om hva som hjelper barn til å klare seg på tross av kriser og motgangsopplevelser i Afrika og i Norge.

Nettverket har i dag kontakt med førskolelærerutdanninger i 6 land. Helt fra 1999 har det bidratt til utdanningen av mange hundre førskole-/barnehagelærere. Disse er årlig i kontakt med mange tusen barn.

Det er meget stor forskjell på barn som har en lærer som vet noe om barns behov og hvordan de utvikler seg og lærer, og barn med lærere som aldri har hatt anledning til å gå på noen lærerskole.

Historisk oversikt

Dosent Arve Gunnestad har vært sentral i oppbyggingen av Net Afrika.

Rapporter:

Net Afrika: Research projects
Rapporter fra CBN (Competence Building Neywork for Africa)