Gå til innholdet

Macquarie University

Macquarie University er rangert i topp 1% av universitetene i verden. Her får en faglig påfyll av høy kvalitet. Velger en å studere ved Macquarie må en belage seg på mye jobbing; semesteret begynner allerede i slutten av juli og en må regne med å jobbe med arbeidsoppgaver og pensum fra DMMH samtidig.
Universitetets hjemmeside: https://www.mq.edu.au/
Informasjon om Sydney: https://int.sydney.com/

Hva kan du studere?

Emnevalget kan variere litt fra år til år. Høsten 2017 tok utvekslingsstudent følgende emner:
- Management and Leadership 1
- Early Childhood Pedagogy and Curriculum
- Creativity and the Arts

I tillegg er det 25 dagers praksis i en lokal barnehage

Forkunnskapskrav

Krav om B i snitt og minimum B2 i engelsk. 

Språk

Alt foregår på engelsk.

Økonomi

(Prisene gjelder for 2019)

Studieavgift: NOK 0,-
Bolig: NOK 2000,-/uke
Telefonabonnement: NOK 100-300,-/uke
Bredbånd: ca NOK 400,-/mnd (på campus er det gratis wifi)
Mat: NOK 800-1300,-/uke
Kollektivtransport: NOK 60-300,-/uke avhengig av hvor langt en bor fra campus
Forsikring: NOK 2000,-

For utfyllende detaljer, se universitetets hjemmeside.

Stipend

Som utvekslingsstudent til Macquarie betaler du ikke skolepenger. Men du får et DMMH-stipend på NOK 3 000,-. Som utvekslingsstudent kan en søke om ordinær støtte fra Lånekassen og ekstra reisestøtte. Se Lånekassens støttekalkulator for oppdatert informasjon.

Faglig godkjenning

Utveksling til Macquarie inngår i fordypningen "Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv". Emner en tar ved Macquarie kan innpasses i graden ved DMMH, så lenge de har blitt forhåndsgodkjent, er fullført og bestått. 

På lik linje med de andre fordypningene, har en mulighet til å søke om videreutdanning og masterprogrammer ved DMMH etter fullført bachelorgrad.