Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søknadsprosess

På denne siden finner du informasjon om søknadsprosedyre for fordypningen "Barnehager i internasjonale perspektiv". Denne fordypningen skiller seg fra de andre, da en her har tre forskjellige retninger en kan velge mellom. 

Ønsker du informasjon om fordypningen, se her

Dersom du kommer fra hovedmodellen:

Samme prosedyre gjelder for denne fordypningen, som de andre fordypningene: En søker via Studentweb innen 15. januar. Fordypningsplasser blir fordelt ut fra karaktersnitt og studieprogresjon. Dette gjelder både hvis en ønsker seg på utveksling eller ønsker å ta fordypningen fra Norge (også kalt «hjemmevarianten»).

Dersom du kommer fra NF, KF eller MF:

Tilbud om fordypning vil bli annonsert på itslearning  før jul. Er du interessert i denne fordypningen vil du få informasjon på itlearning om hvordan du går frem. Frist for å søke er 15. januar.  Fordypningsplasser blir fordelt ut fra karaktersnitt og studieprogresjon.

 

For alle:

Internasjonalt kontor sender ut internt søknadsskjema til alle som har fått plass, dette gjelder både de som kommer fra hovedmodellen eller en av profilene. Dersom du ønsker "Studier i utlandet", dvs. Europa eller Sør-Afrika, vil dere få kunne prioritere 4 land. Du finner oversikt over de ulike utvekslingsmulighetene høsten 2022 herFelles for alle som ønsker utveksling er at det også er spørsmål om språkkunnskaper, motivasjon, faglige interesser etc. I skjemaet vil du også få muligheten til å søke "hjemmevarianten".

Fristen for å søke er 1. februar. Skulle du ikke søke innen denne tidsfristen vil de av dere på hovedmodellen som søkte via Studentweb bli automatisk plassert på «hjemmevarianten». 

(Utgår høsten 2022: For de av dere som ønsker "Barnehager for bærekraft - utland", dvs. Eswatini og Tanzania, vil dere få spørsmål om å prioritere land. Det er også et kommentarfelt en kan fylle ut dersom en ønsker å bli vurdert for Europa/Sør-Afrika også.) 

 

Vurdering:

Det er begrenset antall plasser ved hver samarbeidsinstitusjon og vi kan ikke love at alle får sine valg oppfylt. Utvelgelsen er basert på en helhetlig vurdering der vi tar utgangspunkt i studieprogresjon, karaktersnitt, praksisrapporter, oppmøte, motivasjon, språkkunnskaper og personlig egnethet. 

Vi fordeler utvekslingsplasser etter beste evne. Vi forsøker normalt å sende flere studenter sammen.

Videre prosess

Du vil få svar på søknaden og evt. informasjon om hvem du reiser sammen med på utveksling innen 21. februar. Da har du en uke til å takke ja eller nei til tilbudet.

Dersom du takker ja:

Jippi! Dette synes vi er veldig artig! Du har et spennende studieår i vente! Du kommer til å få mer informasjon om fordypningen utover våren. Når du takker ja til tilbudet er det et endelig valg, det skal veldig gode grunner til for å senere trekke seg fra utveksling. Dersom dette skjer, vil du få tilbud om å ta "hjemmevarianten". For studenter som har valgt "hjemmevarianten" er det ikke mulig å bytte til en annen fordypning etter en har takket ja til tilbudet. 

 

Dersom du takker nei:

Dersom du takker nei og går på hovedmodellen vil du få tilbud om "hjemmevarianten".

Dersom du takker nei og går i en NF/KF eller MF-klasse, vil du fortsette på profilen din.