Facebook
Gå til innholdet
Lukk
reise-ut

Utveksling 2022

På grunn av koronasituasjonen er det vanskelig på nåværende tidspunkt å si eksakt hvor det vil være mulig å dra høsten 2022. Høsten 2021 har det kun vært mulig å dra til Europa, vi håper COVID-situasjonen bedrer seg i løpet av inneværende studieår, slik at det igjen vil være mulig å sende studenter utenfor Europa også.   
Her finner du en oversikt over aktuelle samarbeidspartnere: