Gå til innholdet
Lukk

Veiledning i barnehagelærerutdanningen (tilbys ikke i studieåret 2020/21)

2 semester, deltid

Veiledning under utdanning er komplekst og innebærer både faglige og personlige dimensjoner. Studiet vil gi praktisk og teoretisk kompetanse i veiledning av studenter i barnehagelærerutdanningen. 

Veiledning i barnehagelærerutdanningen

Beskrivelse av studiet
Bevissthet om egen veilederrolle, sentrale begrep i veiledning, veiledningens plass i utdanning, kunnskapsdanning og etisk bevissthet er sentralt i dette studiet.

Studiet gir kompetanse som kan gi grunnlag for opptak på videre studier i pedagogisk veiledning. 
Arbeidsformer og organisering
Studiet legger vekt på studentaktive læringsformer. Egenutvikling som veileder og refleksjoner knyttet til egne erfaringer med studentveiledning står sentralt. Samlingene på DMMH vil ha varierte arbeidsformer, som forelesning, praktiske veiledningsøvinger, faglig dialog både i gruppe og plenum. 

Studiet er lagt opp slik at det lar seg kombinere med å være i jobb. Det organiseres som samlingsbasert over to semester, med fem samlinger hver på to dager. Samlingene er lagt til onsdag og torsdag. Mellom samlingene kreves veiledning på egen arbeidsplass og skriftlig refleksjonsarbeid.
Vurdering og eksamen
Studiet har obligatoriske arbeidskrav og individuell eksamensmappe
Målgruppe
Målgruppen for studiet er først og fremst praksislærere i barnehagelærerutdanning eller andre lignende profesjonsutdanninger. Studiet retter seg også mot ansatte ved høgskole/universitet som har behov for å øke kompetanse i å veilede studenter under utdanning, som faglærere og studieveiledere.
Opptakskrav
•    Generell studiekompetanse eller realkompetanse
•    Det kreves 1 års relevant yrkespraksis
•    Studentene må være i arbeid som innbefatter mulighet for å veilede

Studentene skal være i arbeid som praksislærere i barnehagen eller være i arbeid som innbefatter veiledning av barnehagelærerstudenter under utdanning.

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning


Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Veiledning i barnehagelærerutdanningen
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart vil bli gitt senere.

Samlingsuker:
Uke 40, uke 46, uke 5, uke 11 og uke 18. 
Alle samlinger finner sted på tirsdag og onsdag, med unntak av samlingen i uke 46 som finner sted på onsdag og torsdag. 

Eksamensdatoer vil komme i tillegg. 

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
Spørsmål om studiet eller opptak?