Gå til innholdet

Veiledningspedagogikk

Møt Helene Berntsen Brennås, pedagogisk leder i Nardosletta barnehager og tidligere student på Veiledningspedagogikk
2016brennås


Hvorfor valgte du videreutdanningen veiledningspedagogikk?

Jeg søkte på veiledningspedagogikk fordi jeg hadde behov for mer kunnskap om veiledning. I jobben som pedagogisk leder opplevde jeg veiledning som et utfordrende område, og jeg var usikker på om jeg forstod og "behersket" veiledning som arbeidsform. Jeg synes samtidig at veiledning var spennende, og ble nysgjerrig på det potensialet som lå i det. 

Hvordan har studiet endret deg i arbeidet ditt?
Studiet ble så utrolig livgivende for meg personlig. Først og fremst lærte jeg så utrolig mye om meg selv som menneske, og hva jeg bringer inn i møte med omgivelsene. En stor ressurs i en kompleks yrkesprofesjon. Videre har det gjort meg tryggere i min profesjon, i møte med alle aktører i barnehagen. Jeg ble nok også modigere, utprøvende og mer faglig nysgjerrig. 

Hva sitter du igjen med etter studiet?
Studiet i veiledningspedagogikk ble på mange måter en døråpner for meg. Jeg utviklet en stor interesse for veiledning som fag, og har i ettertid vært så heldig å få lov til å jobbe på flere prosjekt som veileder. Jeg har fått brukt min kompetanse, og også utviklet meg videre underveis i møte med nye utfordringer. Studiet inspirerte meg også til videre utdanning, og ble etterhvert innpasset i en mastergrad i førskolepedagogikk.  

Hva kan utdanningen brukes til?
I det hverdagslige arbeidet i barnehagen har jeg hatt stor bruk for kompetansen jeg ervervet meg gjennom studiet i veiledningspedagogikk. Jeg fikk også muligheten til å være prosjektleder og veileder i et pilotprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet, og de siste årene har jeg jobbet som veileder i et forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til barnehagen som lærende organisasjon. 

Oppdatert