Gå til innholdet

Videreutdanning, bachelornivå

Våre års- og halvårsenheter kan du ta som enkeltstående studieprogram eller bygge inn i en bachelor- eller mastergrad.
Noen av våre videreutdanningstilbud kan være åpne for barnevernspedagoger, allmennlærere, sosionomer og sykepleiere. Se på det enkelte studiets nettside om opptakskrav.