Gå til innholdet

Videreutdanning, masternivå

Våre studier på masternivå kan du ta som enkeltstående studieprogram eller bygge inn i en bachelor- eller mastergrad.
Noen av våre videreutdanningstilbud kan være åpne for barnevernspedagoger, allmennlærere, sosionomer og sykepleiere. Les om opptakskravene på de enkelte studienes nettsider.