Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Si fra!

Du bør si fra om alle uønskede hendelser eller om noe som ikke fungerer. Da er du med på å gjøre DMMH til et trygt sted for studenter og ansatte.

Test Sifra

Alvorlige og kritikkverdige forhold

Med alvorlige og kritikkverdige forhold menes det som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

For eksempel:
- Uakseptabel adferd - mobbing og trakassering
- Seksuell trakassering
- Uforsvarlig arbeids- og læringsmiljø
- Fare for klima eller miljø
- Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
- Maktsmisbruk

For studenter: Retningslinjer for varsler om kritikkverdige forhold for studenter (pdf), fastsatt av rektor september 2023

Usikker på hva du kan varsle om? Les mer om varsling - hva og hvordan.

Varsle: Send varsel om alvorlige og kritikkverdige forhold (her dukker det opp et skjema)

Utsettes du for, eller er vitne til lovbrudd, kontakt politiet.

Informasjonssikkerhet og personvern

Opplever du brudd på interne retningslinjer og lover som regulerer  informasjonsbehandling eller personvern, ønsker vi at du rapporterer det som et avvik.

Meld avvik innen informasjonssikkerhet og personvern HER
Varsle digital sikkerhetshendelse HER

Har du fått en mistenkelig e-post, mistet eller blitt frastjålet IKT-utstyr, eller har du mistanke om virus eller skadevare? Slike hendelser kan også påvikre personopplysninger.

Har du opplevd en digital sikkerhetshendelse, ta kontakt DMMH IT.
    E-post: it@dmmh.no

Personvern
Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en person, og er en type informasjonsverdi som har særskilte krav til håndtering.

Mer informasjon om personvern HER
Mer informasjon om digitale sikkerhetshendelser og avvik HER

Utdanning og læringsmiljø

Kvalitet i utdanning skapes ved at du som student eller ansatt deltar i evaluering og utvikling av emner og program, og sier ifra om mangler i kvaliteten i studiene.

Hvordan dette arbeidet skal foregå, er beskrevet i DMMH sitt kvalitetssystem for utdanning.

Evaluere emne og studieprogram.
Referansegruppeordningen

Dersom rutinene i kvalitetssystemet ikke følges, skal dette først tas opp med instituttet eller fakultetet som har ansvar for arbeidet. Om dette ikke fører frem, kan du melde avvik fra kvalitetssystemet.

Hvordan du melder avvik er beskrevet i Prosedyre – melde avvik – utdanningskvalitet

Meld avvik om utdanning og læringsmiljø

Skikkethet

Tekst om skikkethet

Helse, miljø og sikkerhet

HMS-tekst

Bygg og rom

Tekst om alt som har med bygg og rom å gjøre