Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

DMMH kan som samarbeidspartner bidra til kompetanseutvikling innen alle satsningsområdene i kompetansestrategien.

Under emnet Barnehagen som pedagogisk virksomhet kan dette være:
  • Barnehagen som lærende organisasjon
  • Ansvar og roller – pedagogisk ledelse
  • Pedagogisk dokumentasjon (som vurderingsmetode)
  • Progresjon?
  • Barnehagens digitale praksis
  • Årsplan som arbeidsverktøy
  • Fagområder i rammeplanen