Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

DMMH kan som samarbeidspartner bidra til kompetanseutvikling innen alle satsningsområdene i kompetansestrategien.

Under emnet Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning kan dette være:
  • Barns rettigheter og barndommens egenverdi
  • Barnehagen som demokratisk felleskap
  • Mangfold og gjensidig respekt
  • Likestilling og likeverd
  • Menneskesyn
  • Bærekraftig utvikling
  • Livsmestring og helse