Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kommunikasjon og språk

DMMH kan som samarbeidspartner bidra til kompetanseutvikling innen alle satsningsområdene i kompetansestrategien.

Under emnet Kommunikasjon og språk kan dette være:
  • Barnehagens språkmiljø
  • Utforming av det fysiske miljøet og rommets betydning for språklig aktivitet
  • De yngste barnas uttrykksformer
  • Non-verbale kommunikasjonsformer
  • Språkets betydning for relasjoner, vennskap, lek og læring
  • Minoritetsspråklige barns språkutvikling
  • Samiske barns språkutvikling
  • Språklig mangfold som berikelse for hele barnegruppen
  • Språklig nysgjerrighet