Gå til innholdet
Lukk

Forsknings- og skriveprosessen

Format og utforming av masteroppgaven

  • A4-format
  • Skrifttype Times New Roman
  • Skriftstørrelse 12 pkt.
  • Linjeavstand 1,5

Referanser og henvisninger

Masteroppgaven skal utformes med referanser og henvisninger i henhold til den såkalte APA-standarden. En god veileder for bruk av denne referansestilen finner du på:

https://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

Nettstedet sokogskriv.no har også gode tips til søk etter litteratur og for skriving av akademiske tekster.

Store dokumenter i Word

Guide for hvordan du setter opp store dokumenter i Word