Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forsknings- og skriveprosessen

Format og utforming av masteroppgaven

  • A4-format
  • Skrifttype Times New Roman 12 pkt. eller Calibri 11 pkt.
  • Linjeavstand 1,5

Referanser og henvisninger

Masteroppgaven skal utformes med referanser og henvisninger i henhold til  APA 7 standarden. En god veileder for bruk av APA 7 referansestil finner du her. 

Nettstedet sokogskriv.no har gode tips til hvordan søke etter litteratur og for skriving av akademiske tekster.

Store dokumenter i Word

Guide for hvordan du setter opp store dokumenter i Word