Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sensur av masteroppgave

Masteroppgaven skal avdekke at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene. 

Eksamensinformasjon

Her finner du informasjon om oppmelding til eksamen og hvordan du trekker deg fra eksamen med mer. Merk at det ikke er adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram for studenter som tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.

Karakterskala

Vi opererer med karakterskalaen A-F, se generell beskrivelse av hva karakterene innebærer.

Begrunnelse og klage

Her finner du det du trenger å vite hvis du ønsker begrunnelse eller ønsker å klage på karakteren.