Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sensur av masteroppgave

Masteroppgaven og muntlig eksamen skal til sammen avdekke at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene. 

Vurderingsform

Vurderingsformen består av masteroppgave og en muntlig eksamen i tilknytning til oppgaven. Krav til masteroppgavens omfang finner du i emnebeskrivelsen for masteroppgaveemnet.

Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Før muntlig eksamen skal sensorene ha et sensurmøte der de blir enige om en tentativ karakter. På muntlig eksamen skal studenten utdype og forklare masteroppgavens innhold og konklusjoner overfor sensorene. Sensorene kan etter muntlig eksamen eventuelt justere den foreslåtte karakteren. Sensorene fastsetter og protokollfører endelig karakter umiddelbart etter at muntlig eksamen er avholdt.

Eksamensinformasjon

Her finner du informasjon om oppmelding til eksamen og hvordan du trekker deg fra eksamen med mer. Merk at det ikke er adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram for studenter som tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.

Karakterskala

Vi opererer med karakterskalaen A-F, se generell beskrivelse av hva karakterene innebærer.

Begrunnelse og klage

Her finner du det du trenger å vite hvis du ønsker begrunnelse eller ønsker å klage på karakteren.