Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Lover, retningslinjer og instrukser

Overordnet

Forskrift om studier ved DMMH (Lovdata) 
Lov om universiteter og høyskoler
(Lovdata)
Rammeplan for barnehagelærerutdanning (Lovdata)
Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning
Vurderingshåndbok (pdf)

Eksamen

Retningslinjer for hjelpemidler ved eksamen (pdf)
Instruks for eksamensvakter (pdf)

Skikkethet

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Lovdata)

Praksis

Retningslinjer praksis, barnehagelærerutdanning (pdf) 

Overflytting, permisjon og oppsigelse

Overflytting til DMMH fra andre utdanningsinstitusjoner
Permisjon fra studien ved DMMH
Oppsigelse av studieplass ved DMMH

Fusk

Retningslinjer for behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk (pdf)

Skriving av fagtekster

Studiegrupper

Instruks - Veiledede studiegrupper første studieår (pdf)
Instruks - Veiledede studiegrupper første studieår på deltidsutdanningene (pdf)

Varsling

Varslingsrutiner for kritikkverdige forhold ved DMMH (pdf)

Personvern (GDPR)

Personvernerklæring for felles studentsystem (FS) (pdf)
Personvernerklæring for Studentweb (pdf)
Retningslinjer for behandling av personopplysninger ved DMMH (pdf)
Retningslinjer for personvern ved digital undervisning ved DMMH (pdf)

Lover og retningslinjer, andre forhold

Retningslinjer for behandling av saker hvor student bruker ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng (pdf)
Ruspolicy studenter og ansatte (pdf.)