Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Overflytting

Overflytting til tredje studieår ved DMMH fra andre utdanningsinstitusjoner sendes via Søknadsweb som åpner 1. februar. Søknadsfrist er 15. april.
Studenter som fullfører andre studieår av heltids barnehagelærerutdanningen ved annen høgskole eller universitet i Norge kan søke om overflytting for å ta sitt tredje studieår ved DMMH. Dersom man ønsker overflytting til fjerde studieår av deltidsstudiet må dette skrives i merknadfeltet i søknaden og man må ha fullført emnet "ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid" med et omfang på minimum 15 studiepoeng. 

For å få innvilget søknad kreves det at andre studieår er fullført og bestått i henhold til gjeldende studieplan ved det studiestedet du søker fra (minimum 120 studiepoeng fullført og bestått, samt. praksis). Det er en forutsetning for overflytting at det er samsvar mellom studiemodellen ved opprinnelig studiested og vår studiemodell ved den aktuelle utdanningen.

Overflyttingssøkere kan ikke selv velge hvilken fordypning man får tredje studieår, men blir fordelt på fordypninger med ledige plasser.

Søker må være registrert som aktiv student eller ha gyldig permisjon ved annet lærested på søknadstidspunktet. Søkere som har avbrutt sin utdanning må søke om nytt opptak gjennom Samordna opptak. Overflyttingssøkere kan ikke kreve spesiell tilrettelegging av studiet på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget ved den institusjonen de søker fra og gjeldende studieopplegg ved DMMH.

Søkere må registrere en søknad i Søknadsweb og laste opp følgende:

  1. Bekreftelse på studentstatus ved nåværende universitet/høgskole
  2. Karakterutskrift over eksamener og praksis, alternativt kan man aktivere resultatutveksling i Søknadsweb under "Eksterne resultater". Husk å sjekk at alle karakterer fra første- og andre studieår er registrert.
  3. Fag- og studieplan fra det universitetet/høgskolen du søker overflytting fra. Denne finner du ofte på din institusjons nettsider. 
  4. Vitnemål fra videregående skole eller dokumentasjon på realkompetanse. Realkompetanse dokumenteres med tilbudsbrevet fra Samordna opptak det året du fikk tilbud om studieplass. 
OBS: Skjermbilder fra Studentweb godkjennes ikke som dokumentasjon på verken punkt 1, 2 eller 3.