Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Permisjon

I følge Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole § 3-6 kan man søke om permisjon fra studiene.

Studenter kan få permisjon fra studieprogrammet på grunnlag av dokumentert sykdom utstedt av sakkyndig instans. Studenter kan òg få permisjon på grunnlag av tjenesteplikt etter forsvarsloven § 17, møteplikt i offentlige organer, krevende verv i studentdemokratiet og studentorganisasjoner, eller andre særlig tungtveiende forhold. Retten til foreldrepermisjon går fram av universitets- og høyskoleloven § 4-3 d og §4-3 e. Permisjon med dokumentert grunnlag kan innvilges for inntil to semester.  

Studenter som er tatt opp til et studieprogram med tre års normert studietid eller lengre, kan få permisjon fra studiet uten dokumentert grunn i inntil to semester. Permisjon uten dokumentert grunnlag blir ikke innvilget første semester etter opptak. 

Dersom man ønsker å ta arbeidskrav og/eller eksamen i permisjonstiden må man betale semesteravgift for det aktuelle semesteret. Etter endt permisjon har studenten rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå av utdanningen som før permisjonen, forutsatt at utdanningen fortsatt tilbys.

Du kan lese mer om regelverket for søknad om permisjon her.

Permisjon kan søkes om via søknadsskjemaet under. 

Søknadsskjema

Hvilket studium du er student ved
Husk også å oppgi hvilket emne arbeidskravet gjelder.