Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søknad om permisjon

I følge Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole § 3-6 kan du søke om permisjon fra studiene. Permisjon kan innvilges i inntil 1 år.
For å kunne få innvilget permisjon må du ha deltatt på studiet før du søker. Dersom du ønsker å ta arbeidskrav og/eller eksamen i permisjonstiden må du betale semesteravgift for det aktuelle semesteret. 

Du kan søke om permisjon fra studiene ved DMMH.

Du kan lese mer om regelverket for søknad om permisjon på lenken https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-28-440

Hvilket studium du er student ved
Husk også å oppgi hvilket emne arbeidskravet gjelder.