Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieavgift

Som student ved DMMH må du hvert semester betale studieavgift på kr. 2.750,-.
Alle studenter som avlegger eksamen, gjennomfører praksis eller arbeidskrav, eller følger undervisningen ved DMMH må betale studieavgift. Unntaket er ny/utsatt eksamen tatt ved første mulige anledning. 
 
Studieavgiften er for tiden på kr 2.750,-* per semester, og består av 3 komponenter:
1. Studieavgift til DMMH som bidrar til driften av høgskolen. Alle inntekter høyskolen får gjennom statstilskudd eller fra studentbetalinger skal komme studentene til gode. En del av avgiften går til undervisning, praksis og forskning, og en del av avgiften går til finansiering av studentdemokratiet og ulike tiltak for læringsmiljøet (f.eks. tilskudd til Linjeforeningen, fadderordningen, DMMHI, m.m.).
2. Semesteravgift til Studentsamskipnaden (fastsettes av Velferdstinget). Som student tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) kan du bl.a. benytte deg av helsetilbud, bli med på gratis kurs og arrangementer, trene på SiTs treningssentre til en rimelig penge, og søke om studentboliger.
3. Avgift til Kopinor. Gjennom Kopinoravtalen kan ansatte og studenter ta kopier av utgitt materiale og produsere kompendium til bruk i undervisningen. 

Det kan i tillegg komme kostnader bl.a. i forbindelse med turer, ekskursjoner og kjøp av diverse matriell (herunder også ukulele). Se det enkelte studieprograms studieplan.

Noen av videreutdanningene har egne avgifter, se det enkelte studiets nettside.

Betalingsfrist

  • Høstsemester: 1. sept.
  • Vårsemesteret: 15. jan.

Dersom avgiftene ikke er betalt vil du miste studieretten ved DMMH. Fristene er absolutte, og purring vil ikke bli gitt.

Betalingsinformasjon

DMMH sender ikke ut giro for studieavgift til sine studenter. Du skal selv hente ut betalingsinformasjon på Studentweb. Selve betalingen kan du gjøre på den måten du selv foretrekker (nettbank, brevgiro, etc.). Det er særlig viktig at du benytter KID-nummeret når du utfører betalingen. Vær oppmerksom på at fra du betaler, kan det ta opp til en uke før opplysningene er registrert i våre systemer – vi anbefaler derfor at du er tidlig ute med betalingen.

Refusjon av studieavgift

Om du sier fra deg studieplassen din kan du etter søknad få refundert innbetalt studieavgift. Søknadsfrist for refusjon er 1. september i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret.

Søknadsskjema refusjon av studieavgift. 

Andre avgifter

  • Forbedring eksamen kr 250,- pr. eksamen
  • Fjerde forsøk eksamen kr 600,- pr. eksamen
  • Avlegge eksamen ved annen institusjon kr 600,-
  • Eksterne studenter som avlegger eksamen ved DMMH kr 1500,- (kr 2000,- i tillegg dersom vakter må leies inn)
  • Duplikat vitnemål, bachelor kr 750,-
  • Duplikat av bekreftelse på gjennomført hel- eller halvårsenhet kr 350,-
  • Nytt studentkort kr 150,- (nye studenter får dette kortet, men dersom de mister det må de betale kr 150,- for et nytt kort)
  • Studentenes støtte til SAIH (Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond.)

 

Fra og med studieåret 2023/24 er det innført studieavgift for studenter fra land utenfor EU, EØS-området og Sveits. Avgiften er på totalt 120.000,- pr. studieår. Denne studieavgiften gjelder ikke for statsborgere i Norge, EU/EØS eller Sveits. Innreisende utvekslingsstudenter på internasjonale avtaler er også unntatt fra avgiften. 

I tillegg vil noen studenter fra land utenfor EU, EØS-området og Sveits, også være unntatt fra denne studieavgiften. Eksempelvis kan opphold i Norge eller annen nær tilknytning til Norge gi grunnlag for unntak.

Studenter med opptak fra høsten 2023 som ikke er statsborgere i EU, EØS-området eller Sveits, må ta kontakt med studieveiledning@dmmh.no innen studiestart slik at vi kan avtale hvordan vedkommende kan levere søknad om unntak (og hva som er nødvendig dokumentasjon).