Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieavgift og andre kostnader

Studenter ved DMMH må hvert semester betale fastlagte avgifter.

De fleste avgiftene gjelder alle studenter (samlet sum 2900,-). For bestemte videreutdanningsprogram er det noen unntak. Se det enkelte studiets nettside. Ev. prisendringer besluttes før nytt semester starter. Prisene som oppgis gjelder pr. semester og er oppdatert for høst 2024.

Studieavgift til DMMH*: 2000,- - bidrar til driften av høgskolen. Alle studenter som avlegger eksamen, gjennomfører praksis eller arbeidskrav, eller følger undervisningen ved DMMH må betale studieavgift til DMMH. Unntaket er de som kun gjennomfører ny/utsatt eksamen ved første mulige anledning.

Alle inntekter høyskolen får gjennom statstilskudd eller fra studentbetalinger skal komme studentene til gode. En del av avgiften går til undervisning, praksis og forskning, og en del av avgiften går til finansiering av studentdemokratiet og ulike tiltak for læringsmiljøet (f.eks. tilskudd til Linjeforeningen, fadderordningen, DMMHI, m.m.).

Semesteravgift til Studentsamskipnaden: 700,- (fastsettes av Velferdstinget). Som student tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) kan du bl.a. benytte deg av helsetilbud, bli med på gratis kurs og arrangementer, trene på SiTs treningssentre til studentpris, og få tildelt studentbolig (etter søknad).

Avgift til Kopinor: 200,- Gjennom Kopinoravtalen kan ansatte og studenter ta kopier av utgitt materiale og produsere kompendium til bruk i undervisningen. 

Studentenes støtte til SAIH:  40,- (Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond.) Denne støtten er frivillig å betale. Les mer her

Det kan i tillegg komme kostnader bl.a. i forbindelse med turer, ekskursjoner og kjøp av diverse materiell (herunder også ukulele). Se det enkelte studieprograms studieplan.

Betalingsfrister

  • Høstsemester: 1. sept.
  • Vårsemesteret: 15. jan.

Dersom avgiftene ikke er betalt vil du miste studieretten ved DMMH. Fristene er absolutte og DMMH sender ikke ut purring.

Betalingsinformasjon

Du skal selv opprette og kontrollere faktura i forbindelse med at du semesterregistrerer deg i Studentweb i forkant av hvert semester. Les mer om semesterregistrering her

Betalingsinformasjon for fakturaen finner du deretter på menyvalg «mer» - «Betaling». Selve betalingen gjør du på den måten du selv foretrekker (nettbank, etc.). Det er særlig viktig at du benytter KID-nummeret på fakturaen når du betaler. Fra du betaler (med KID-nummer), tar det vanligvis ikke mer enn inntil en uke før opplysningene er registrert i våre systemer. Vi anbefaler uansett at du betaler i god tid før fristene – mtp. tilganger og ev. studiestøtte fra Lånekassen.

Refusjon av avgift

Om du sier fra deg studieplassen din kan du etter søknad få refundert innbetalt avgift. Søknadsfrist for refusjon er 1. september i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret.

Søknadsskjema refusjon av avgift. 

Andre avgifter

  • Forbedring eksamen kr 250,- pr. eksamen
  • Fjerde forsøk eksamen kr 600,- pr. eksamen
  • Avlegge eksamen ved annen institusjon kr 600,-
  • Eksterne studenter som avlegger eksamen ved DMMH kr 1500,- (kr 2000,- i tillegg dersom vakter må leies inn)
  • Duplikat vitnemål (bachelor/master) kr 1000,-
  • Duplikat av bekreftelse på gjennomført hel- eller halvårsenhet kr 500,-
  • Nytt studentkort kr 150,- (Nye studenter får slikt kort ved studiestart. Dersom kortet mistes, må man betale kr 150,- for et nytt kort)

 

*EGENBETALING FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE

Fra og med studieåret 2023/24 er det innført egenbetaling for studenter som er statsborgere fra land utenfor EU, EØS-området og Sveits. Avgiften er på totalt 120.000,- pr. studieår (60.000,- pr. semester). 

Studenter med opptak fra og med høsten 2023 som ikke er statsborgere i EU, EØS-området eller Sveits, skal selv ta kontakt med studieveiledning@dmmh.no innen studiestart for mer informasjon om betaling eller søknad om unntak.

Lovhjemmel for innkreving av egenbetaling: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-06-16-65
Innreisende utvekslingsstudenter på internasjonale avtaler er unntatt fra avgiften. Ytterligere unntak er angitt i § 7-1.