Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieavgift

Som student ved DMMH må du hvert semester betale studieavgift. Her inngår studieavgift til DMMH, avgift til Kopinor og semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Kopinor-avtalen
Alle studenter som avlegger eksamen, gjennomfører praksis eller arbeidskrav, eller følger undervisningen ved DMMH må betale studieavgift. Unntaket er ny/utsatt eksamen tatt ved første mulige anledning. 
 
Studieavgiften er på kr 2.590,- per semester for barnehagelærerutdanningen. I studieavgiften inngår studieavgift til DMMH, semesteravgift til Studentsamskipnaden og avgift til Kopinor. Gjennom Kopinoravtalen kan Høgskolen blant annet produsere kompendium til bruk i undervisningen. 

Det kan i tillegg komme kostnader bl.a. i forbindelse med turer og ekskursjoner. Se det enkelte studieprograms studieplan.

Videreutdanningene har egne avgifter, se det enkelte studiets nettside.

Betalingsfrist

Normal betalingsfrist er 1. september i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret. Dersom avgiftene ikke er betalt vil du miste studieretten ved DMMH. Fristene er absolutte, og purring vil ikke bli gitt.

Betalingsinformasjon

DMMH sender ikke ut giro for studieavgift til sine studenter. Du skal selv hente ut betalingsinformasjon på Studentweb. Selve betalingen kan du gjøre på den måten du selv foretrekker (nettbank, brevgiro, etc.). Det er særlig viktig at du benytter KID-nummeret når du utfører betalingen. Vær oppmerksom på at fra du betaler, kan det ta opp til en uke før opplysningene er registrert i våre systemer – vi anbefaler derfor at du er tidlig ute med betalingen.

Refusjon av studieavgift

Om du sier fra deg studieplassen din kan du etter søknad få refundert innbetalt studieavgift. Søknadsfrist for refusjon er 1. september i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret.

Søknadsskjema refusjon av studieavgift. 

Andre avgifter


Forbedring eksamen kr 250,- pr. eksamen

Fjerde forsøk eksamen kr 600,- pr. eksamen

Avlegge eksamen ved annen institusjon kr 600,-

Eksterne studenter som avlegger eksamen ved DMMH kr 1500,- (kr 2000,- i tillegg dersom vakter må leies inn)

Duplikat vitnemål, bachelor kr 750,-

Duplikat av bekreftelse på gjennomført hel- eller halvårsenhet kr 350,- 

Nytt studentkort kr 150,- (nye studenter får dette kortet, men dersom de mister det må de betale kr 150,- for et nytt kort)

Studentenes støtte til SAIH
(Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond.)