Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilrettelegging

DMMH ønsker å legge til rette for studenter med særskilte behov. Her finner du informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen, under eksamen og i praksis. 
Handlingsplan for et inkluderende læringsmiljø ved DMMH 

Krav til studentene

I høyere utdanning settes det større krav til selvstendighet, og studenten må ta mer ansvar for egen studiehverdag enn på videregående skole. Studentene må selv ta kontakt med høgskolen dersom de ønsker ytterligere informasjon om tilretteleggingstilbudet enn det som ligger offentlig tilgjengelig. Høgskolens plikt til individuell tilrettelegging utløses kun ved en henvendelse fra studenten selv. For at tilrettelegging skal ha optimal effekt, er det viktig at studenten henvender seg til høgskolen så tidlig som mulig i studieløpet. Studenten må på forespørsel kunne legge frem relevant dokumentasjon som viser at han/hun har funksjonsnedsettelse med dertil hørende behov for tilrettelegging. En forutsetning for best mulig tilrettelegging er et godt samarbeid mellom studenten og høgskolen. Studenten er medansvarlig for å foreslå hensiktsmessige løsninger, og må gå inn i en aktiv dialog for å avklare sine behov og mulige løsninger. Studenten må også være innforstått med at tilrettelegging ikke kan medføre at de faglige kravene som stilles i utdanningen reduseres.
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29
Kine Iversen
Seniorkonsulent Kine Iversen praksis@dmmh.notlf: 73 56 83 59