Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilrettelagt studiehverdag

Studenter med særskilte behov bør ta kontakt med studieveileder for å få informasjon om muligheter for tilrettelegging. Både fysiske og psykiske utfordringer kan være grunnlag for tilrettelegging. 
For at man skal få den hjelpen man trenger, bør man ta kontakt med studieveiledning så tidlig i studieløpet som mulig. Behovet for tilrettelegging skal være dokumentert. Gyldig dokumentasjon er attester fra lege, logoped, fysioterapeut eller annen spesialist. Dokumentasjonen må inneholde en beskrivelse av behovet for tilrettelegging og forslag til mulige tiltak, være signert og stemplet av sakkyndig instans, og sendes til DMMH på Digipost eller leveres i ekspedisjonen på campus i Trondheim. Tilrettelegging kan ikke gå på bekostning av faglige krav. 

Ved spørsmål om tilrettelegging, ta kontakt med studieveiledning på telefon 73 80 52 80 eller e-post studieveiledning@dmmh.no. 

LYDBØKER

Du kan søke om å få låne lydbøker via Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Her finnes flere av pensumbøkene for barnehagelærerutdanning, men man er ikke garantert at alle bøkene ligger her. 

SKRIVESTØTTEPROGRAM

Lingdys og Lingright er lese- og skriveverktøy i norsk og engelsk, som er utviklet for personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Textpilot er et tilsvarende program som også gir lese- og skrivestøtte i norsk og engelsk. Andre nyttige programmer er Microsoft Lens-app, høytopplesningsfunksjonen i Edge-nettleser og funksjon for innlesing av tekst i Word.

Du som er under utdanning og har dokumentasjon på at du har spesifikke lese- og skrivevansker (for eksempel dysleksi), kan søke NAV hjelpemiddelsentral om Lingdys/Lingright (lingit.no) eller Textpilot. Det gjør du ved å benytte søknadsskjema fra NAV. Vi kan bistå deg med å søke dersom du ønsker det. Du finner også mer informasjon på Lingit sine nettsider. 

LOGOPED

Dersom du ikke har blitt utredet for lese- og skrivevansker, kan studieveileder henvise deg til logoped. Ta kontakt pr. e-post for å avtale et møte, eller kom innom kontor studieveiledning i hovedbygget. 

HJELPEMIDLER

Nettsiden Kunnskapsbanken har samlet ulike applikasjoner som kan hjelpe mennesker med lese- og skrivevansker i hverdagen. Nettstedet er utviklet av NAV, og inneholder beskrivelser av applikasjonene i tillegg til nyttige tips. 

Dersom du har et varig behov for hjelpemidler (over 2 år), så kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket hvor du er folkeregistrert. Et aktuelt hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Organisering av studiehverdagen

Det finnes mange applikasjoner som kan hjelpe studenter med å strukturere studiehverdagen. En god oversikt finner man på nettsidene til Universell, som arbeider med tilrettelegging. Ved DMMH bruker man presiseringsinstrukser i hvert enkelt emne, hvor arbeidskrav beskrives i nærmere detalj. Vi anbefaler at studentene benytter presiseringsinstruksen og timeplanen for å kunne planlegge semesteret sitt i mer detalj, og få oversikt over arbeidsmengden for semesteret. Studenter med f.eks. ADHD kan få hjelp av studieveiledning til å strukturere studiehverdagen. 

Tilpasset utdanningsplan

Dersom en heltidsstudent av ulike grunner ønsker å ta studiet over lengre tid, må man kontakte studieveiledning så snart som mulig. En studieveileder kan i dette tilfellet tilpasse utdanningsplanen etter dine behov og høgskolens progresjonskrav, slik at du følger et løp med redusert studieprogresjon. Det kan være mange grunner til at en student velger å gjennomføre et heltidsstudium over lengre tid, som for eksempel sykdom, psykisk helse, jobb eller familieliv. 

Lånekassen

Dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne verken kan jobbe ved siden av studiene, ha sommerjobb eller du er forsinket i studiet på grunn av dette, så kan du søke om tilleggsstipend hos Lånekassen. Du kan lese mer om dette her.  

kurs gjennom sit

I samarbeid med Samskipnaden i Trondheim arrangeres det flere mestringskurs, gruppetilbud og foredrag i løpet av studieåret. Det arrangeres kurs i blant annet tidsplanlegging, stressmestring, presentasjonsteknikk, motivasjon og depresjonsmestring. En oversikt over de ulike kursene finner du på Sit sine nettsider.

Fritak fra sidemål

Dersom du tidligere i ditt utdanningsløp har fått et vedtak om fritak fra sidemål, kan du søke om fritak fra arbeidskrav som gjennomføres på sidemål ved DMMH. Dette er i henhold til Rammeplan for barnehagelærerutdanning §5. 

Du kan finne ut hvilke arbeidskrav du skal ha i de ulike emnene ved å se i studieplanen for ditt studium. Arbeidskravet må fortsatt gjennomføres, men hvordan du skal gjennomføre dette avtales med faglærer i emnet. Denne informasjonen finner du i Timeedit eller på Itslearning

Du søker om fritak fra sidemål ved å sende e-post til studieveiledning@dmmh.no med emne "Fritak fra sidemål". E-posten må inneholde navn og studentnummer. Fritaket dokumenteres vanligvis med vitnemål fra videregående skole, hvor fritaket må være påført. Dersom vi ikke har dokumentasjon på fritaket, må denne dokumentasjonen ettersendes. 

Fritak medfører merknad om dette på vitnemålet fra DMMH, ref. Rammeplan for barnehagelærerutdanning §5.