Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilrettelegging under eksamen

Ved særskilte behov kan man søke om tilrettelegging under eksamen. Kun søknader som leveres innen fristen og med gyldig dokumentasjon behandles.

Frist for å søke om tilrettelegging under eksamen:

  • 1. oktober (for høstsemesteret)
  • 1. februar (for vårsemesteret)

Søknadsskjema       Skjema til lege/sakkyndig 

Tilrettelegging på eksamen må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon er attester fra lege, fysioterapeut eller annen spesialist. DMMH foretrekker at vårt eget skjema fylles ut av lege/sakkyndig som vedlegg til søknaden, men vi godtar også annen dokumentasjon så lenge de samme kravene til dokumentasjonen er oppfylt. Dokumentasjonen må inneholde en beskrivelse av behovet for tilrettelegging, være signert og stemplet av sakkyndig instans, og sendes til DMMH på Digipost eller leveres i ekspedisjonen på campus i Trondheim.

Det finnes mange mulige tilretteleggingstiltak, eksempler på noen av disse er: 

  • Utvidet tid på skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen
  • Opplesing av oppgavetekst under skriftlig skoleeksamen
  • Å bruke lese- og skrivestøtteverktøyet Lingdys
  • Lite rom (med få kandidater)
  • Eget rom
  • Anonymisert attest på lese- og skrivevansker


Studenter med akutt behov for tilrettelegging må ta kontakt så snart som mulig og legge ved gyldig dokumentasjon. 

Tilrettelegging kan ikke gå på bekostning av faglige krav.

Svar på søknaden sendes til deg via Digipost.

Ved spørsmål om tilrettelegging på eksamen, ta kontakt med eksamenskontoret på eksamen@dmmh.no.