Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søk om individuell tilrettelegging

Tilrettelegging - Søknad om eksamen under særskilte vilkår

SEK: 3-4 t=30 min., 5-6 t = 40 min. HEM: 1-4 t= 30 min. 5-23 t=40 min. 24-47 t=60 min. 48-71t=120 min. Over 72 t =180 min.
Spesifiser i henhold til § 5-11 i Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning ii feltet for begrunnelse
(fylles ikke ut hvis søknaden gjelder hele studieløpet)
Gyldig dokumentasjon sendes til DMMH på Digipost eller leveres i ekspedisjonen på campus i Trondheim.

Gyldig dokumentasjon er attester fra lege, fysioterapeut eller annen spesialist. Dokumentasjonen må inneholde en beskrivelse av behovet for tilrettelegging, være signert og stemplet av sakkyndig instans.

DMMH foretrekker at vårt eget skjema fra lege/sakkyndig fylles ut som vedlegg til søknaden, men vi godtar også annen dokumentasjon så lenge de samme kravene til dokumentasjonen er oppfylt.