Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vi ønsker alle studenter velkommen til et nytt studieår ved DMMH!

Velkomstinformasjon for hvert enkelt studium finner du på Itslearning. Der kan du logge deg inn etter at du har mottatt en e-post med PIN-kode fra DMMH. Denne blir sendt ut i etter 1. august.  

Oppstartsdatoer og velkomstbrev for ditt studieprogram finner du i oversikten under:

Oppstartsinformasjon

Barnehagelærerutdanning, heltid

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Barnehagelærerutdanning, deltid

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid  (Kristiansund)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Master i barnehageledelse

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Barns språkutvikling og språklæring

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen (Trondheim)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen 

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart. 

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettsider:
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Universitets- og høgskolepedagogikk 1

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må lese før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Du finner informasjon om tid og sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.