Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Politiattest

Du må levere gyldig politiattest ved studiestart, og senest innen 15. september.
Søk om politiattest

Hvorfor kreves det politiattest?

Etter lov om universiteter og høyskoler kreves politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring kommer i kontakt med brukere, barnehagebarn, elever eller andre.

Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Vær klar over at det kan ta tid å få attesten, inntil 2 uker. Bestill derfor politiattesten så fort som mulig.

Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder.

Hvordan søke om politiattest?

  • Søk elektronisk ved å følge instruksjonene på Politiets nettsider.
  • Velg "Studenter" som kategori.
  • Velg "Student - Barnehage" som formål.
  • Bachelorstudenter: Legg ved tilbudsbrevet du har mottatt fra Samordna opptak. Vedlegget (PDF-fil) lastes opp sammen med søknaden til politiet.
  • Master- og videreutdanningsstudenter: Legg ved bekreftelse på studieplass ved DMMH som du har fått via e-post. Vedlegget (PDF-fil) lastes opp sammen med søknaden til politiet.

Politiet sender attesten til din digitale postkasse hvis du har en. Har du ikke opprettet en digital postkasse, kan du enkelt og greit gjøre det her (digipost.no). Hvis du ikke har eller har reservert deg mot digital post, sendes attesten i vanlig post.

Når og hvor leverer du politiattesten? 

Dersom du ikke har aktuelle merknader på politiattesten, skal du levere attesten så snart som mulig i forbindelse med studiestart, og senest innen 15. september.

Hvis du har mottatt din politiattest digitalt kan du videresende denne i Digipost til vår adresse:
DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING

Politiattester på papir leveres i ekspedisjonen.

Dersom du vet at du har merknad på politiattesten, må du ta kontakt med DMMH med en gang du har fått tilbud om studieplass. Eventuell avgjørelse om utestenging blir fattet i klagenemnda ved DMMH.

Hva skjer om du ikke leverer politiattesten i tide?

Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass/ kan ikke starte i praksis. Leverer du ikke politiattesten tidsnok risikerer du forsinkelser i studiene dine. Om du ikke leverer politiattest i det hele tatt, blir du utestengt fra praksis. Da kan du ikke fullføre studiet.

Behandling av politiattesten

En politiattest er kun gyldig til det formålet som den er skrevet ut til. Det vil si at du ikke kan bruke politiattesten flere ganger. Politiattestene vil derfor bli makulert etter at de har blitt registrert mottatt hos oss.

Hvis studiet varer lengre enn tre år, kan du bli bedt om å levere inn en ny politiattest.

I noen tilfeller kan høgskolen få kjennskap til informasjon hvor det kan være grunn til å tro at studenten har nye opplysninger i forhold til politiattesten. I slike tilfeller vil DMMH ta kontakt med politiet for å få en oppdatering i forhold til opprinnelig politiattest. Politiet kan ikke gi opplysninger om straffbare forhold som ikke omhandler politiattesten.