Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Politiattest

Du må levere gyldig politiattest ved studiestart, og senest innen 15. september.

Hvorfor kreves det politiattest?

Lov om universiteter og høyskoler krever politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring kommer i kontakt med brukere, barnehagebarn, elever eller andre.

Kravet er hjemlet i forskrift om opptak til høyere utdanning. Søkere som takker ja til studieplass, bekrefter at de kjenner regelverket om politiattest. 

Vær klar over at det kan ta tid å få attesten, inntil 2 uker. Bestill derfor politiattesten så snart du har aktivert din IT-bruker på DMMH og har tilgang til din Studentweb hos oss.

Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder.

Hvordan bestille politiattest?

Politiet sender attesten til din digitale postkasse hvis du har en. Har du ikke opprettet en digital postkasse, kan du enkelt og greit gjøre det her (digipost.no). Hvis du ikke har eller har reservert deg mot digital post, sendes attesten i vanlig post.

Når og hvor leverer du politiattesten? 

Dersom du ikke har aktuelle merknader på politiattesten, skal den leveres så snart som mulig i forbindelse med studiestart. DMMH må ha fått den innen 15. september.

Hvis du har mottatt din politiattest digitalt kan du videresende denne i Digipost til vår adresse:
DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING

Politiattester på papir leveres i ekspedisjonen.

Dersom du vet at du har merknad på politiattesten, må du ta kontakt med DMMH med en gang du har fått tilbud om studieplass. Din sak må behandles særskilt og eventuell avgjørelse om utestenging blir fattet i klagenemnda ved DMMH.

Hva skjer om du ikke leverer politiattesten i tide?

Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass/ kan ikke starte i praksis. Leverer du ikke politiattesten tidsnok risikerer du forsinkelser i studiene dine. Om du ikke leverer politiattest i det hele tatt, blir du utestengt fra praksis. Da kan du ikke fullføre studiet.

Behandling av politiattesten

En politiattest er kun gyldig til det formålet som den er skrevet ut til. Det vil si at du ikke kan bruke politiattesten flere ganger. Politiattestene (både digitale og på papir) vil derfor bli makulert etter at de har blitt registrert mottatt hos oss.

Hvis du har fått overflytting fra annen institusjon, må du bestille ny attest via din Studentweb ved DMMH.

Hvis studiet varer lengre enn tre år, kan du bli bedt om å levere inn en ny politiattest.

I noen tilfeller kan høgskolen få kjennskap til informasjon hvor det kan være grunn til å tro at studenten har nye opplysninger i forhold til politiattesten. I slike tilfeller vil DMMH ta kontakt med politiet for å få en oppdatering i forhold til opprinnelig politiattest. Politiet kan ikke gi opplysninger om straffbare forhold som ikke omhandler politiattesten.