Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Semesterregistrering

I starten av hvert semester skal du semesterregistrere deg på Studentweb. Fristene er 1. september for registrering til høstsemesteret og 15. januar for registrering til vårsemesteret. Studieprogram som starter opp senere enn august har en annen frist i høstsemesteret.
Semesterregistrering består av at du bekrefter:

 

  • At du har forstått hvilke rettigheter og plikter du har som student ved DMMH
  • Din individuelle utdanningsplan
  • Dine personlige opplysninger
  • Du oppretter faktura og betaler de fastsatte avgiftene

Semesterregistrering er din beskjed til oss om at du skal benytte deg av studieretten du har ved DMMH det semesteret. Dersom du ikke semesterregistrerer deg og betaler avgiftene innen de gitte fristene kan du miste studieretten ved DMMH.

Studentbeviset ditt er ikke gyldig og studielån fra Lånekassen vil ikke bli utbetalt før du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgiften.

Du er også ansvarlig for at kontaktinformasjonen er oppdatert til enhver tid.

Ta kontakt med ekspedisjonen eller studieveiledning hvis du trenger hjelp med semesterregistreringen. Du finner begge i første etasje i hovedbygget.

Hvordan logger jeg meg inn?
 

Du logger inn på Studentweb med fødselsnummer og PIN-kode som du får i en egen e-post. Har du en elektronisk ID kan du eventuelt velge ID-porten som innloggingsmetode. Når du har opprettet IT-konto ved DMMH, kan du også bruke denne som et alternativ til å logge inn på Studentweb (velg Feide-innlogging).
Din profil på Studentweb vil til enhver tid inneholde relevante studentopplysninger om ditt studieløp – som betalingskrav, informasjon om eksamen og eksamensresultater, din individuelle utdanningsplan og personlige opplysninger.

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en nettbasert avtale mellom den enkelte student og DMMH, og beskriver nødvendig studieprogresjon og gjennomføring av programmet du har studierett i. Hvis du skal få vitnemål fra DMMH må alle de fullførte emnene som skal inngå i kvalifikasjonen være lagt inn i utdanningsplanen din.

Du må bekrefte utdanningsplanen på Studentweb i starten av hvert semester som en del av semesterregistreringen. Utenom dette finner du alltid utdanningsplanen din under menyvalget «Mine studier». Planen er delt opp i semester og du ser hvilke emner som du skal ha undervisning/vurdering i hvert semester. Du vil også se når du er oppmeldt til eksamen, og du finner informasjon om tid, sted og kandidatnummer for eksamen når dette er lagt inn av eksamenskontoret.

Det er viktig at du kontrollerer at utdanningsplanen din stemmer. Ta kontakt med en studieveileder hvis du har behov for å tilpasse studieløpet ditt eller søke om innpassing av studier fra andre studiested.

Ta kontakt om du har spørsmål om semesterregistrering.