Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tuberkulose - egenerklæring og undersøkelse

Alle studenter som har praksis som del av utdanningen må besvare et spørsmål om utenlandsopphold med tanke på tuberkulose (Tuberkuloseforskriften §3-1 og 3-2). Dette gjøres som en del av semesterregistreringen i Studentweb.

Hvis du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg utenfor Norge i mer enn tre måneder, eller på annen måte har vært utsatt for tuberkulosesmitte i arbeid eller fritid må du levere en bekreftelse på gjennomført tuberkuloseundersøkelse.  Les mer i tuberkuloseforskriften § 3-1. Bekreftelse fra helsepersonell på gjennomgått tuberkuloseundersøkelse skal leveres i ekspedisjonen senest en måned før oppstart av praksis.

Last ned skjema for tuberkuloseundersøkelse


Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose

Retningslinjer for hvilke grupper som har plikt til tuberkuloseundersøkelse

Du har ansvar for å informere Høgskolen dersom du blir kjent med smitteutbrudd i praksis eller arbeid, eller dersom du blir smittet av tuberkulose i løpet av studietiden.

Ta kontakt med praksiskontoret dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.

Kine Iversen
Seniorkonsulent Kine Iversen praksis@dmmh.notlf: 73 56 83 59
Inger Bakken
Praksisansvarlig Inger Bakken praksis@dmmh.notlf: 73 80 52 56