Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tuberkulosekontroll

Tuberkuloseskjema

Alle studenter som har praksis som del av utdanningen skal fylle ut og levere inn egenerklæringsskjema for tuberkulosekontroll (Tuberkuloseforskriften §3-1 og 3-2). 

Studenter får utlevert skjema for tuberkulosekontroll av klassestyrer ved oppstart av studiet, eller det kan lastes ned fra vår nettside.

Skjemaet leveres ferdig utfylt i ekspedisjonen innen 15. september.

Studenter som kommer fra, eller som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose må i tillegg gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse, og levere dokumentasjon på dette. Oversikt over hvilke land dette gjelder, finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Ny tuberkuloseundersøkelse blir avkrevd etter praksisstudier i utlandet.