Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er opprettet med grunnlag i Universitets- og høgskoleloven §4-3.
Protokoller Årsrapporter

Medlemmer

 • Administrasjonssjef
 • En representant fra studieadministrasjonen
 • 2 representanter fra undervisnings- og forskningspersonalet
 • 4 representanter fra studentene

Leder for utvalget velges vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

Saksområder

 • At lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives
 • At lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet
 • At lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige, at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås
 • At lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås
 • At virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges
 • At tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse
 • At lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen
 • At læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn
 • At læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming

 

Møteordning

Læringsmiljøutvalget møtes minst to ganger pr. semester, eller når to av medlemmene krever det.

Administrasjonssjef Geir Inge Lien gil@dmmh.notlf: 73 80 52 98