Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er opprettet med grunnlag i Universitets- og høgskoleloven §4-3.
Protokoller Årsrapporter

Medlemmer

 • Administrasjonssjef
 • En representant fra studieadministrasjonen
 • 2 representanter fra undervisnings- og forskningspersonalet
 • 4 representanter fra studentene

Leder for utvalget velges vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

Saksområder

 • At lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives
 • At lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet
 • At lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige, at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås
 • At lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås
 • At virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges
 • At tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse
 • At lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen
 • At læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn
 • At læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming

Møteordning

Læringsmiljøutvalget møtes minst to ganger pr. semester, eller når to av medlemmene krever det.

Geir Inge Lien
Administrasjonssjef Geir Inge Lien gil@dmmh.notlf: 73 80 52 98