Facebook
Gå til innholdet
Lukk
studentlife_dmmh_eng-9

Sit, velferds- og studentorganisasjoner

Engasjer deg!


Som student på DMMH har du mange muligheter til å engasjere deg i frivillig arbeid og organisasjoner. Du har også flere velferdstilbud.

Studentorganisasjoner og velferdstilbud ved DMMH:

I tillegg til gruppene som presenteres her finnes det et utall organisasjoner utenfor DMMH som er drevet av eller med studenter.

Studentvelferdstjenester

Studentvelferdstjenester er velferdstjenester til studenter hvor formålet er å støtte opp om de særskilte behovene studentene har. Det er tjenester innen bolig, trening, helse- og omsrog, rådgivning, sosiale, studentdemokratiske, faglige og kulturelle tiltak, barnehageplasser og salg av studielitteratur. Tjenestene organiseres av en studentsamskipnad.

Studentsamskipnaden Sit

Alle studenter ved DMMH blir medlem av Studentsamskipnaden Sit når de har betalt studieavgiften.

DMMH-studenter i Kristiansund kan benytte seg av både Sits digitale tjenester og SI Molde sitt studentvelferdstilbud. De kan søke på Sit sine støtte- og sponsorordninger, og i tillegg bruke studentvelferdstjenestene som er tilgjengelige for studentene ved lokalisasjonene der Sit er representert.