Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentparlamentet  

logo-studentparlamentet

Kontakt Studentparlamentet

Styret i Studentparlamentet 1. juli 2023 - 30. juni 2024:

Leder: 
Lotte Alfsdatter Riise

Nestleder:

Hanna Strand Karlsen

Studentparlamentet finner du på kontor 170, i 1. etasje i Hovedbygget. 

Studentparlamentet finnes også på Facebook. 

Alle rollene beskrives ytterligere i sine stillingsbeskrivelser og i mandatbeskrivelsen.

Medlemmer og valgordning: 
Studentparlamentet består av representanter (stemmeberettigede) og vararepresentanter (ikke stemmeberettigede) valgt fra alle de ulike studentgruppene på DMMH.

Studentparlamentets arbeidsutvalg består av studentparlamentsleder og nestleder og opp til åtte representanter i tillegg. Mellom representantene i arbeidsutvalget fordeles saksansvar for områdene forskning- og utviklingsarbeid, velferd- og likestillingsarbeid, informasjon- og profileringsarbeid og internasjonalt arbeid. Det skal ikke være mer en to representanter innenfor hvert av områdene.

Leder og nestleder blir valgt av alle studentene på DMMH. Arbeidsutvalget for øvrig velges av og blant studentrådets medlemmer. 

Saksområder/mandat
Studentparlamentet arbeider med saker knyttet til studentenes fagmiljø, studiemiljø, arbeidsvilkår og velferd. 

Studentparlamentet oppnevner representanter til høgskolens styre og de råd og utvalg ved høgskolen der studentene skal være representert.

Møteordning:
Studentparlamentsleder leder og innkaller til møtene i Studentparlamentet. Sakslisten utarbeides og sakene forberedes i samarbeid med arbeidsutvalget. 

Studentparlamentsleder leder og innkaller til møter i arbeidsutvalget.

Det vises til Studentparlamentets vedtekter og forretningsorden