Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentassistenter

Det er ansatt flere studentassistenter ved DMMH som skal bidra med veiledning/samtaler i innspurten med semesteravslutning. Vi oppfordrer studentene til å benytte seg av denne ordningen.

Kontak en studentassistent:

Bachelorveiledning

bachelorveiledning@dmmh.no. Her treffer du masterstudenter.

Eksamensrettet veiledning og samtale

studentassistenter@dmmh.no (operativ fra mandag 26.04.21). Her treffer du masterstudenter og bachelorstudenter.

Mer informasjon om ordningen

Studentassistentene vil bidra inn mot hovedsakelig tre hovedområder:

1.    Bachelorveiledning

Bachelorstudenter som ønsker ekstra veiledning ta kontakt på mailadressen: bachelorveiledning@dmmh.no . Da treffer dere en masterstudent som vil avtale tidspunkt for veiledning med dere, evt veilede på tekstutdrag.

Når det sendes mail til denne adressen er det viktig at dere:

  • Har en tydelig beskrivelse i emnefeltet om hva forespørselen gjelder
  • Leverer et veiledningsgrunnlag som gir studentassistenten et godt innblikk i veiledningsbehovet
  • Melder fra om henvendelsen gjelder veiledning på tekst eller behov for en samtale

Studentassistentene veileder ikke på hel tekst, men de kan gi veiledning på deler av tekst. Studentassistentene kan kontaktes helt frem mot innleveringsdato.

2.    Eksamensrettet veiledning i første studieår

Studentassistentene vil delta på eksamensseminar i BFBUL. Og Studentassistentene vil være tilgjengelig for veiledning i praktiske eksamener i KKK. Deltidsstudentene vil også få mulighet til å ta opp eksamensrelevante spørsmål med studentassistentene. Dere kommer i kontakt med studentassistentene ved å sende mail til: studentassistenter@dmmh.no og melder ønske om veiledning. Også til denne adressen er det viktig at dere:

  • Har en tydelig beskrivelse i emnefeltet om hva forespørselen består av
  • Ved faglig veiledning er det ønskelig med veiledningsgrunnlag

3.    Å være samtalepartner

Vi vet det er en del studenter som synes det er vanskelig å være studenter i en hverdag styrt av koronaregler. Vi vil tilby, særlig førsteårsstudentene våre, et mulighet til å kunne samtale og «sparre» med en mer erfaren student om overgangen til studenttilværelsen, om studentidentitet og om å være student under en pandemi – og alt annet man måtte ønske å snakke med noen om.

Vi bruker mailadressen studentassistenter@dmmh.no til at studentene kan ta kontakt og avtale tid.

Ha en tydelig beskrivelse i emnefeltet om hva forespørselen gjelder.

Et tillegg til veiledning knyttet til studiene

Oppgavene som studentassistentene skal gjennomføre skal ikke erstatte undervisning/veiledning gitt av lærer/høyskole, men tilbudet skal komme i tillegg til dette.

Vi håper at dette er et tilbud som vil bli tatt godt imot av studentene, og oppfordrer dere til å ta kontakt med studentassistentene.

Har dere noen spørsmål om ordningen tar dere gjerne kontakt med:
Mona H. Frønes, studieleder for barnehagelærerutdanningen.