Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentassistenter

På DMMH er det ansatt flere studentassistenter.

Studentassistenter ved DMMH


Ønsker du å kontakte studentassistentene om faglige spørsmål kan du sende en mail til: 
studentassistenter@dmmh.no.

Her kan du søke veiledning i tilknytning til arbeidskrav, eksamensforberedelser og andre faglige spørsmål. Skriv en tydelig beskrivelse i emnefeltet om hva forespørselen består av og legg ved et veiledningsgrunnlag når du sender en henvendelse. All din kontakt med studentassistentene er taushetsbelagt.

Kontaktinformasjon

Faglig veiledning og samtale:
studentassistenter@dmmh.no
Her treffer du masterstudenter og bachelorstudenter.

Kontakt ang. bachelorveiledning:
bachelorveiledning@dmmh.no
Her treffer du masterstudenter. Denne mailen er kun tilgjengelig fra mars og til innlevering av bacheloroppgaven.

Aktiviteter arrangert av studentassistentene

I første studieår vil klassene møte studentassistenter i forbindelse med oppstart ved høgskolen. I tillegg vil studentassistentene arrangere ulike aktiviteter og spørrekvelder gjennom studieåret.

Tidspunkt for alle aktiviteter arrangert av studentassistentene vil bli publisert på it`s learning og andre sosiale media. 

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe om ordningen, og still gjerne spørsmål på informasjonsdag i gymsalen i oppstartsuka hvor studentassistentene har egen stand. (Deltidsstudenter sender gjerne mail).

Bachelorveiledning

I vårsemesteret vil studentassistenter bidra inn i bachelorveiledningen.
Bachelorstudenter som ønsker ekstra veiledning på arbeidet med bacheloroppgaven kan ta kontakt på mailadressen: bachelorveiledning@dmmh.no.

Her treffer dere en masterstudent som vil avtale tidspunkt for veiledning med dere, evt veilede på tekstutdrag.
Studentassistentene veileder ikke på hel tekst, men de kan gi veiledning på deler av tekst.

Studentassistentene kan kontaktes helt frem til innleveringsdato. I tillegg til å besvare mail arrangeres det også
drop-in dager og spørrekvelder direkte rettet mot bacheloroppgaven. Se It`s learning og sosiale medier for nærmere informasjon om tid og sted.

Skrivegrupper

Studenter som har utfordringer med å skrive av ulike grunner (dysleksi el.l, annet morsmål enn norsk, evt annet), kan delta i skrivegrupper ledet av studentassistenter.

Om dette er interessant tar du kontakt på studentassistenter@dmmh.no. Ta gjerne kontakt med studieleder på mfr@dmmh.no om du har spørsmål om denne spesifikke ordningen.


Når det sendes mail er det viktig at dere:

  • Har en tydelig beskrivelse i emnefeltet om hva forespørselen gjelder
  • Leverer et veiledningsgrunnlag som gir studentassistenten et godt innblikk i veiledningsbehovet
  • Melder fra om henvendelsen gjelder veiledning på tekst eller behov for en samtale

Spørsmål om ordningen:

Mona H. Frønes, studieleder for barnehagelærerutdanningen, e-post mhf@dmmh.no