Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentassistenter

På DMMH er det ansatt flere studentassistenter. Disse kan bidra med veiledning i forbindelse med ditt faglige arbeid ved høgskolen. Vi oppfordrer studentene til å benytte seg av denne ordningen.

Studentassistenter ved DMMH

På DMMH er det ansatt flere studentassistenter. Disse kan bidra med veiledning i forbindelse med ditt faglige arbeid ved høgskolen. Vi oppfordrer studentene til å benytte seg av denne ordningen.

Kontakt en studentassistent:

Faglig veiledning og samtale
studentassistenter@dmmh.no Her treffer du masterstudenter og bachelorstudenter.

Bachelorveiledning
bachelorveiledning@dmmh.no Her treffer du masterstudenter. Denne mailen er kun tilgjengelig fra mars 2023 og til innlevering av bacheloroppgaven.

Mer informasjon om ordningen:

Om du selv ønsker å ta kontakt med en studentassistent vedrørende faglige spørsmål, foretar du en henvendelse på studentassistenter@dmmh.no. Her kan du søke veiledning i tilknytning til arbeidskrav, eksamensforberedelser og andre faglige spørsmål du har. Ha en tydelig beskrivelse i emnefeltet om hva forespørselen består av og legg ved et veiledningsgrunnlag når du sender en henvendelse. All din kontakt med studentassistentene vil være taushetsbelagt.

I første studieår vil klassene møte studentassistenter i forbindelse med oppstart ved høgskolen. I tillegg vil studentassistentene arrangere leselunsj og spørrekvelder. Tidspunkt for disse vil bli publisert på it`s learning. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe om ordningen, og still gjerne spørsmål på informasjonsdag i gymsalen i oppstartsuka hvor det er studentassistenter på stand (deltidsstudenter sender gjerne mail).

I vårsemesteret 2023 vil studentassistenter bidra inn i bachelorveiledning.
Bachelorstudenter som ønsker ekstra veiledning ta kontakt på mailadressen: bachelorveiledning@dmmh.no . Da treffer dere en masterstudent som vil avtale tidspunkt for veiledning med dere, evt veilede på tekstutdrag.

Når det sendes mail til denne adressen er det viktig at dere:

  • Har en tydelig beskrivelse i emnefeltet om hva forespørselen gjelder
  • Leverer et veiledningsgrunnlag som gir studentassistenten et godt innblikk i veiledningsbehovet
  • Melder fra om henvendelsen gjelder veiledning på tekst eller behov for en samtale

Studentassistentene veileder ikke på hel tekst, men de kan gi veiledning på deler av tekst. Studentassistentene kan kontaktes helt frem mot innleveringsdato. Når denne mailen åpnes publiseres på it`s learning.

Et tillegg til veiledning knyttet til studiene

Oppgavene som studentassistentene skal gjennomføre skal ikke erstatte undervisning/veiledning gitt av lærer/høyskole, men tilbudet skal komme i tillegg til dette.

Vi håper at dette er et tilbud som vil bli tatt godt imot av studentene, og oppfordrer dere til å ta kontakt med studentassistentene.

Har dere noen spørsmål om ordningen tar dere gjerne kontakt med:
Mona H. Frønes, studieleder for barnehagelærerutdanningen.