Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet

Noen ganger kan det være at man ikke får godkjent et arbeidskrav. På denne siden får du informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har som student. For mer informasjon, se Vurderingshåndboka under Lover og retningslinjer.

Ikke godkjent på arbeidskrav

Følgende regler gjelder ved DMMH og er nærmere beskrevet i Studiereglementet:
  • På skriftlige arbeidskrav angis det frister for 1. og 2. gangs innlevering. Studenter som ikke leverer arbeidskravet før 2. gangs innlevering har ikke rett på ytterligere innleveringforsøk.
  • På praktiske og muntlige arbeidskrav er det krav til tilstedeværelse. Ved gyldig fravær (punkt 7.2) må studenten ta kontakt med faglærer for å avtale om nytt forsøk eller eventuelt alternativt opplegg for arbeidskravet. Dokumentasjon på gyldig fravær må være DMMH i hende senest 3 virkedager etter at arbeidskravet skulle vært gjennomført. Dersom fraværet ikke kan dokumenteres, gis studenten ikke nytt forsøk eller alternativt opplegg.

Konsekvensen av å ikke få godkjent et arbeidskrav er at man ikke kan gå opp til den eksamenen arbeidskravet er knyttet til, og man må gjennomføre arbeidskravet og eksamen neste gang emnet blir arrangert. Du finner informasjon om hvilket arbeidskrav som er knyttet til emne i emnets emnebeskrivelse. 

Manglende arbeidskrav

Dersom du mangler et eller flere arbeidskrav i et emne, og dermed ikke får gå opp til eksamen, vil du måtte ta kontakt med studieveiledning@dmmh.no senest innen 1. september. Du kan ta kontakt fortløpende med studieveiledning for hjelp før frist til neste studieår. Dette gjelder uavhengig av når på året arbeidskravet tidligere har blitt arrangert, og du må ta kontakt for å få tilgang til å gjennomføre manglende arbeidskrav.

Her vil du få hjelp med oppmelding til eksamen og gis tilgang til rom på Itslearning. Du er selv ansvarlig for å melde deg til vurdering i emnet på Studentweb innen de gjeldende fristene for dette. Studenter som mangler arbeidskrav må ta dette emnet på nytt, og dermed følge presiseringsinstruks og emnebeskrivelsen studieåret manglende arbeidskrav i emnet skal tas. Eventuelle nye arbeidskrav i emnet tilknyttet den manglende eksamenen må også gjennomføres. 

Utsettelse av arbeidskrav

Trenger du utsettelse av arbeidskrav, se krav til dokumentasjon og utfylling av søknad.

Manglende tilstedeværelse

Dersom du ikke har fått gå opp til eksamen fordi du ikke har oppnådd tilstedeværelseskravet, vil du måtte ta kontakt med studieveiledning@dmmh.no innen 1. september. Her vil det da gjøres en avtale mellom student og DMMH om å ta igjen den forsinkede tilstedeværelsen i et emne. 
 
Studenter er selv ansvarlig for å følge med på hvor mye fravær de har. Hvor mange undervisningstimer emnet har totalt vil være beskrevet i presiseringsinstruksen, som ligger på Itslearning. Det er ikke mulig å søke om utvidet fraværsgrense. Fristen er satt grunnet flere arbeidskravs tidlige oppstart.