Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vitnemål og kvalifikasjonsbevis

Vitnemål tildeles for gradsgivende utdanninger som bachelor- og mastergrad,
kvalifikasjonsbevis for øvrige studier.
Vitnemål/kvalifikasjonsbevis utstedes automatisk etter at graden/studiet er avsluttet og emnene som inngår i utdanningsplan er oppfylt. For bachelor- og masterprogram får du i tillegg et Diploma Supplement (DS). DS er en beskrivelse på engelsk av studieprogrammet, graden du har oppnådd og det norske utdanningssystemet.

Fra våren 2022 utstedes vitnemål/kvalifikasjonsbevis digitalt og blir tilgjengelig i vitnemålsportalen. Denne nasjonale tjenesten krever innlogging med Feide eller ID-porten. Gjennom tjenesten kan du også dele enkeltresultater eller en elektronisk signert karakterutskrift med den du selv ønsker.

Tap av vitnemål eller kvalifikasjonsbevis utstedt på papir

Vitnemål og kvalifikasjonsbevis utstedes kun én gang. Har du tapt papirdokumentene du mottok fra DMMH, og har behov for å dokumentere dine resultater/grad, må du sende oss en henvendelse. Svar på henvendelsen kan ta inntil 2 uker eller eventuelt lengere i eksamensperioder.

Dersom vi har en kopi av dokumentet, vil vi sende deg en stemplet og signert papirkopi. Slik kopi kan normalt sendes innen 2 uker.

Dersom kopi ikke er tilstrekkelig for ditt behov, og det er mulig for oss, kan du få utstedt et duplikat. Tapet av vitnemål/kvalifikasjonsbeviset må i så fall dokumenteres. Eksempelvis politianmeldelsen dersom det er stjålet, bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann, restene av selve vitnemålet dersom det er ødelagt etc. Alternativt kan vi skrive ut karakterutskrift og bekreftelse på eventuell grad. Det må betales for et eventuelt duplikat av vitnemål/kvalifikasjonsbevis. Etter innbetaling vil det ta noe tid å produsere dokumentene som blir sendt per post.

Oversikt over avgift

Send forespørsel om tidligere utstedt vitnemål på papir