Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehageledelse

Velkommen til nettsiden til forskningsgruppen for barnehageledelse ved DMMH.

Vi er en aktiv gruppe som jobber med forskning på ledelse, organisering, styring og lederutdanning i barnehagesektoren ut fra et mangfold av perspektiver. Det er stort behov for forskning om/med/på ledelse i barnehagefeltet og vi har dessuten ambisjoner om å være relevante for forskning utenfor selve barnehagefeltet. Forskning om barnehagefeltet er i rivende utvikling og dette har betydning for ledelse, som også er et stort og sammensatt forskingsfelt. For oss er det viktig å delta i ulike nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og diskusjoner med betydning for barnehagefeltet. Gruppen jobber for å fremme god og relevant forskning med, i og for barnehagefeltet. 

Deltakerne i gruppen består av ansatte ved DMMH som har ulik fagbakgrunn og jobber i ulike stillingskategorier. 

Våre forskningsinteresser innenfor barnehagefeltet er:

 • Lederutdanning i et profesjonsperspektiv
 • Ledelse og veiledning
 • Utadrettet ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Relasjonelle perspektiver
 • Politisk styring av sektoren og eierskap
 • Bærekraftig ledelse
 • Ledelse av kvalitetsarbeid, endrings- og utviklingsarbeid i organisasjoner
 • Pedagogisk ledelse
 • Verdibevisst ledelse
 • Posthumanistiske og mer-enn-menneskelige perspektiver på ledelse og organisasjon

Presentasjon av oss:

Ledere for forskningsgruppen: Birgitte Ljunggren og Merete Moe
Prorektor for forskning: Lisbeth Gederaas

Aktuelle forskningsprosjekter:

Deltakere:

 
Elin Birgitte Ljunggren
Førsteamanuensis Elin Birgitte Ljunggren ebl@dmmh.notlf: 73 56 83 09
Merete Moe
Professor Merete Moe mmo@dmmh.notlf: 73 80 52 49