Facebook
Gå til innholdet
Lukk

FoU-råd

FoU-råd skal drøfte FoU-politiske saker og utfordringer og gi rektor råd i
forskningsstrategiske spørsmål.
Rådet skal medvirke til å utvikle DMMH sitt samlede forsknings-, kunstnerisk utviklings- og innovasjonsarbeid. Rådet skal bidra til at DMMH har en helhetlig FoU- og innovasjonsstrategi og en FoU profil og forskningsmiljø av høy kvalitet og som reflekterer DMMHs samfunnsmandat og egenart. FoU-råd gir råd om sikring og kvalitetsutvikling av høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for høyskolens studietilbud. Rådet skal fremme et godt samarbeid og nettverksbygging internt ved høgskolen, og med eksterne aktører.

Sammensetning

FoU-rådet ved DMMH ledes av prorektor for FoU. FoU-rådgiver er sekretær for
utvalget. Medlemmene i rådet er:

  • Prorektor for FoU
  • FoU-rådgiver
  • FoU-rådgiver med vekt på internasjonalisering
  • 1 representant fra stipendiatene
  • 2 vitenskapelige ansatte fra hvert av de 3 instituttene
  • Leder for FEI oppdragsvirksomheten
  • Leder for biblioteket

For hvert medlem oppnevnes varamedlem.

Funksjonstid

Medlemmene oppnevnes av rektor for 2 år av gangen.

Møteordning

Rådet møtes ca. 2-3 ganger pr semester.

Møtereferat

Tilgang til referat fra FoU-råd krever innlogging.
Referat fra FoU-råd