Facebook
Gå til innholdet
Lukk

10 år med kurs og undervisning på DMMH

I 10 år har professor Terje Ogden holdt det populære kurset "Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt", for masterstudenter og eksterne kursdeltakere på DMMH,
Ogden Terje
 
Ogden er, blant mange andre arbeidsoppdrag, forskningsdirektør ved Atferdssenteret - Unirand og professor ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo. Kurset på DMMH har vært et samarbeid mellom Master i spesialpedagogikk og FEI, høgskolens kurs- og oppdragsavdeling.

Synet på barn og barndom har endret seg mye i løpet av de 40 årene Ogden har jobbet med barn.

- Før hadde vi en mer individualistisk tilnærming til barnet, nå oppdras barna i en mer kollektiv sammenheng. Men foreldrene er fremdeles de aller viktigste for barna, slår han fast. - Noen har fryktet at barnehagen kan ødelegge barnas tilknytning til foreldrene, men forskningen viser at dette ikke er tilfelle. Barnehagen er et viktig supplement til familien.

ogden sal
- Forskning har overtatt som premissleverandør i undervisningen, sier professor Terje Ogden, gjesteforeleser på DMMH. 

Også undervisningen har endret seg på disse årene. - Mens det tidligere var mer fokus på grunnleggende teoretiske prinsipper, man tok til orde for barnehagetradisjonen, ser vi at nå har forskningen endelig fått sin rettmessige plass, forteller han. Praksisnær forskning har blitt mye mer relevant i undervisningen.

- De sosiale ferdighetene barna viser i barnehagen tar de med seg inn i voksenlivet. Barn som er flinke til å dele og hjelpe til i barnehagen viser også disse egenskapene i voksen alder. Barn har ikke flere atferdsproblemer enn tidligere, jeg tror bare vi har blitt flinkere til å avdekke dem, mener professoren. Og her kommer spesialpedagogens rolle frem. - Det er et studie som blir mer og mer relevant mener Ogden, noe som de høye søknadstallene til DMMHs nye masterstudie Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom kan bekrefte.

- Norske barnehager er av høy kvalitet, men de er ikke nødvendigvis så gode på differensiering. Det er viktig å ha spesialpedagoger som tar tak i de barna som ikke blir fanget opp i utgangspunktet. Vi kan oppnå veldig gode resultater med enkle veiledningstiltak og disse barna bør få hjelp før de begynner på skolen. Fremdeles er det slik at det er færre henvisninger til hjelpeapparatet fra barnehagen enn det er fra skoler og barnevern. Barnehagene er opptatt av å se og behandle barna likt, og viser blant annet en motvilje mot kartlegging som kan avdekke barn med skjulte funksjonshemminger.

Ogden tar til orde for en positiv forskjellsbehandling. - Vi må hjelpe de svakeste med å passe på at de får mer, mener han. - Samfunnsutviklingen har ført med seg et større skille mellom rik og fattig i Norge. De sterkere blir sterkere mens de svakere blir svakere. Hva slags familie barnet blir født inn i har stor betydning for hvordan det blir fulgt opp i barndommen. 

Neste år blir professoren pensjonist, men han ser ikke bort fra at han fortsatt vil ta på seg en del undervisningsoppdrag. - Noe av det mest meningsfulle jeg gjør er å undervise på forskjellige masterutdanninger, sier Ogden, jeg har alltid prioritert kompetansehevende utdanninger.

FEI Oppdragsenheten har flere ganger samarbeidet med utdanningene ved DMMH for å tilby gode forelesere til ferdig utdannede barnehagelærere. 


Publisert: 25.04.2017 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter