Facebook
Gå til innholdet
Lukk

2 nye prosjekter er tildelt midler fra Norsk Forskningsråd

Rett før feriestart fikk DMMH beskjed om at prosjektene KUMBA og ViRMa har nådd gjennom nåløyet til Forskningsrådet. 
Professorene Ellen Beate H. Sandseter og Monica Seland er godt fornøyde med DMMHs tildeling fra Forskningsrådet.
Professorene Ellen Beate H. Sandseter og Monica Seland er godt fornøyde med DMMHs tildeling fra Forskningsrådet.

Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen (KUMBA)

KUMBA ledes av professor Monica Seland. Det er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, Espira, Levanger kommune, Nord Universitet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager samt 2 internasjonale partnere fra Danmark og Irland. 

- Målet til prosjektet er å utvikle et godt verktøy som barnehagene selv kan bruke til å jobbe med kvalitet i egen barnehage. Det skal inkludere både intern vurdering som barnehagen gjør selv, og en ekstern vurdering på tvers av barnehagene. Barnas stemme skal også ivaretas, og verktøyet skal være basert på rammeplanen for barnehager.

Sandseter forteller videre at prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med praksisfeltet, med barnehagelærere som medforskere.

Virtual Risk Management - exploring effects of childhood risk experiences through innovative methods (ViRMa)

Professor Sandseter er prosjektleder for ViRMa.

- Prosjektet skal se på hvorvidt risikofylt lek har positive effekter som f.eks at barna lærer seg å vurdere og håndtere risiko, forteller Sandseter. I løpet av karrieren sin har Sandseter forsket mye på risikofylt lek men av etiske grunner har det frem til nå vært problematisk å se på denne problemstillingen.  

- Vi kan jo ikke utsette barn for fare, eller frarøve dem mulighetene til spennende lek, sier hun.

Prosjektet tar barna med inn i en virtuell verden. 

- Sammen med et Virtual Reality-selskap skal vi utvikle metoder som oppleves så virkelige som mulig, slik at risikoen fremstår som reell. Ved hjelp av blant annet bevegelsessensorer og eye-tracking skal vi se hvordan barna bruker kroppen for å håndtere de ulike situasjonene. Dataene vi får skal kobles sammen med barnas erfaringer; om de har vært mye ute i naturen, om foreldrene lar dem delta i risikofylt lek og andre relevante bakgrunnsfaktorer.

Det 4-årige prosjektet vil i første omgang inkludere barn i SFO-alder. Sandseter regner med at funnene i aldersgruppen i noen grad kan overføres til yngre barn.

Prosjektet er et samarbeid  mellom DMMH, NTNU ved ILU, Nordic Neurotech, Kanvas, SINTEF, University of British Colombia og Colorado State University. I tillegg har prosjektet knyttet til seg et Advisory Board med flere internasjonale størrelser.  

KUMBA og ViRMa mottar 12 millioner kr. hver. Begge prosjektene vil ansette en stipendiatstilling opplyser Ingar Pareliussen, prorektor for FoU og oppdrag ved høgskolen.

- Det er ein fantastisk dag å vere prorektor for FoU ved DMMH. Langvarig satsing på forsking og solid arbeid frå våre tilsette over lang tid har gitt DMMH to fantastisk spanande prosjekt som eg er sikkert på vil vere viktige i barnehagane i Noreg. Begge prosjekta har barn i fokus, og er tett knytt til praksisfeltet og barnehagen, og samtidig i forskingsfronten på kvar sine områder. Akkurat slik vi meiner barnehageforsking skal vere.
Publisert: 29.06.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter