Facebook
Gå til innholdet
Lukk

500 barnehagebarn fylte parken

Litt småregn dann og vann la ikke noen demper på Kulturfestivalen for de yngste barna.
Det er 3- års studentene ved DMMH som har ansvaret for organisering og gjennomføring av Kulturfestivalen. For første gang var nesten alle aktivitertene flyttet utendørs, noe som fungerte veldig bra. 

Klassene hadde fått tildelt ulike områder og var selv ansvarlig for å lage ulike aktiviteter som engasjerte og begeistret både barn og voksne i de mange barnehagene som tok turen til campus Dalen. 

Festivalen la vekt på bærekrft og gjenbruk, og lånte blant annet materialer fra Remida-senteret i Trondheim. 

Ansvarlig lærer for festivalen, Ingrid Bjørkøy, er veldig fornøyd med studentenes innsats.

-  Jeg er dypt imponert over hvordan de tok tak, skapte og forvandlet campusområdet til innbydende happenings på barnas premisser, sier hun. 

Studentene selv syntes også det var en lærerik opplevelse. Noen klasser hadde fått satt av mer tid til å arbeide med festivalen og hadde det som et arbeidskrav i undervisningen. Men til tross for ulikt timeantall var det solid kvalitet på alle aktivitetene, noe barnas entusiasme tydelig viste.  
Publisert: 09.10.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter