Gå til innholdet

ABLU - Kort vei mellom teori og praksis

Det populære studiet "Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) har søknadsfrist 15. juni. 

ABLU er et deltidsstudie som går over 4 år og gir tittelen barnehagelærer. Bachelorstudiet ble svært godt mottatt da det startet opp i fjor, og videreføres med et nytt kull som har oppstart høst 2016.

Studentene på ABLU må ha 2 års yrkeserfaring fra barnehagen, og arbeide på 40 - 60 % stilling i en barnehage, så lenge studiene pågår. Undervisningsformene varierer mellom campussamlinger, streamet forelesninger på nett, studiesamlinger i studentenes barnehager, veiledet praksis og nettpresentasjoner av undervisningstemaene. 

Ingrid Bjørkøy, høgskolelektor i pedagogikk, var ansvarlig for ABLU det første studieåret. Hun forteller at DMMH har fått veldig positive tilbakemeldinger fra studenter og styrere i ABLU-barnehagene. – Det unike med ABLU er at studentene arbeider i barnehagen ved siden av studiene. Det gjør at det er kort vei mellom teori og praksis. Studiet blir spesielt interessant når studentene har med seg så mange erfaringer inn i studiet og har så mange «knagger» å henge teorien på.

Ingrid1
Studentene opplever det som veldig meningsfullt å begynne på barnehagelærerstudiet etter å ha jobbet en stund i barnehagen, forteller Ingrid Bjørkøy fra DMMH.

Bjørkøy forteller også at studentene inspireres veldig av undervisningstemaer og ivrer etter å prøve det ut med barn og kollegaer i egen barnehage. - På den måten berikes barnehagene som har en ABLU-student med «gratis» kompetanse og faglig entusiasme.

Engasjerte studenter

Studentene på den første ABLU-klassen kommer fra flere barnehager og fylker. Richard Løkhaug bor og arbeider i Molde. Han har til sammen arbeidet ca 3 år i barnehage. - Når man har jobbet så lenge i barnehagen innser jeg at jeg trenger mer faglig tyngde i jobben min. Siden jeg har familien min i Molde er ABLU den enkleste måten å kombinere familieliv og barnehagelærerutdannelsen, forteller han.

ablu2nett
Torodd Asphjell og Richard Løkhaug følger ABLU for å få et grunnlag for å å se barna enda bedre.

Kristin Asp fra Malvik har bakgrunn fra barnevernet, og har jobbet mange år i barnehagen. Hun bekrefter verdien av å ha en nær tilknytning mellom høyskolen og arbeidssted.

 – Læringsprosessen blir dyp, det er lett å sette temaet ut i praksis, sier hun. - Det som også er en stor fordel er at alle på studiet har erfaring og jobber i barnehagen. Dermed lærer vi både fra foreleserne og fra hverandre.

askweb
Den geografiske avstand mellom studentene er ikke noe hinder for læringen, forteller ABLU-student Kristin Asp.

- Vi er inndelt i studiegrupper, og utenom samlingene kan vi når som helst treffes i klasserom som er laget for oss på nettet. Her kan vi samarbeide om å skrive oppgaver og diskutere alt vi lurer på.

Bonus for barnehagene
Barnehagene tilknyttet ABLU er også fornøyde med ordningen. Inger Bakken er styrer i Domkirken barnehage og sier ABLU er en veldig fin arbeidsform.

 – Det er flott at medarbeideren vår får bedre kompetanse. Studenten tilfører mye i barnegruppen. Hun skal prøve ut forskjellige arbeidskrav fra høgskolen i barnehagen, og det kommer barnehagen til gode. Vi får også mye inspirasjon fra møtene med studenten og høgskolen. 

ingerbakken
Å være ABLU-barnehage har vært veldig positivt for oss, oppsummerer Inger Bakken fra Domkirken barnehage.

Pedagogisk leder Audun Sagdahl Forr har vært veileder for ABLU-studenten i Løvset barnehage. Han forteller at ABLU har gitt barnehagen veldig gode erfaringer.

 - Vi utfordrer studenten til å komme med faglige innspill på møtene, og lærer mye av dette. Det har også kommet barnehagen til gode at vi har fått prioritert tid til strukturerte veiledninger.  

- Det er en fenomenal blanding av teori og praksis. Studentene har mange knagger å henge den nye kunnskapen sin på, sier han, og nevner også at ABLU er en billig måte for barnehagen å få faglig oppdatering på.

Søk tilretteleggingsmidler for barnehageeiere:

Barnehageeiere kan søke om tilretteleggingsmidler for videreutdanning og Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB). Tilretteleggingsmidlene skal komme de barnehageansatte til gode.

Barnehageansatte som deltar på videreutdanning kan ha behov for permisjon med lønn, og tilretteleggingsmidlene kan da for eksempel brukes til å dekke vikarutgifter som påløper når den ansatte er på studiesamling. Midlene kan i tillegg brukes til kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift. ABLU omfattes av denne ordningen.