Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Åpner for mulig samarbeid med Fagskolene

Et nytt prosjekt undersøker mulighetene for å ta opp studenter fra Fagskolene til barnehagelærerutdanningen.
Ansatte fra AOF Fagskolen og DMMH utreder muligheten for å få til en overgang mellom fagskolene og barnehagelærerutdanningen.
Ansatte fra AOF Fagskolen og DMMH utreder muligheten for å få til en overgang mellom fagskolene og barnehagelærerutdanningen. 

DMMH og AOF Fagskolen har fått i oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  å utrede om dette lar seg gjennomføre. 

- Fagskoleutdanningene er 1-årige, og det er ingen mulighet for å bygge på utdanningen etter fullført studie, forteller Ingar Pareliussen, prorektor for FOU og oppdrag ved DMMH. Dette ønsker myndighetene å endre,

- Det er 3 løp i Fagskoleutdanningene som kan knyttes til barnehagelærerstudiet, forteller han videre. 

Opptak til fagskolene bygger ofte på fagbrev eller realkompetanse, og en krever en endring i opptaksforskriften. DMMH og AOF er nå i full gang med å undersøke hvor utdanningene overlapper hverandre og hvordan eventuelle hindere kan fjernes.

Prosjektet skal avsluttes i 2023, og muligens kan ordningen tre i kraft allerede da, tenker Pareliussen, som ikke er fremmed for å introdusere et forkurs for at studentene skal kunne tas opp på barnehagelærerutdanningen.Publisert: 06.10.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter