Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Åpning av matematikkrommet på DMMH

På den internasjonale pi-dagen åpnet Norges første matematikkrom knyttet til en institusjon.
Matematikkrommet er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, og Matematikksenteret, og er finansiert med støtte fra Abelstiftelsen.

Rektor Hans-Jørgen Leksen ønsker både forsamlingen og matematikkrommet velkommen. DMMH har flere spesialrom sier han og ramser blant annet opp egne rom for teater, trening, musikk og kunst og håndverk. Nå har endelig høgskolens spesialrom for matematikk kommet på plass.

- DMMH er til for barns beste, sier rektor og er spent på om matematikkrommet vil føre til at barn blir glade i matematikk. - Det skal leikes og læres i en salig og uoppdelelig blanding.

- Det er viktig å utvikle og tenke nytt også i barnehagen, sier Kjersti Wæge, leder for Matematikksenteret. - Matematikk er mer enn å lære regler og formler, det er å utforske, å tenke selv, se etter sammenhenger og mønstre, foreta koblinger, stille spørsmål og undre seg og foreta koblinger. 

Wæge ser flere grunner til å ha et matematikkrom. - Matematikk er overalt rundt oss. Utfordringen er å løfte den fram og se hvor den er på en naturlig måte. Hun mener at matematikkrommet vil gjøre de ansatte i barnehagen mer bevisst på dette. Høgskolen vil vise koblingen mellom teori og praksis.

Trondheims ordfører Rita Ottervik sier matematikk er en av de grunnleggende ferdighetene vi alle trenger for å komme videre i livet. - Matematikkrommet gir Trondheim et stort fortrinn i utvikling av barnehagene, mener hun, og understreker viktigheten av å stimulere barns nysgjerrighet.

Matematikksenterets Anne Nakken og DMMHs Oliver Thiel sammenligner matematikkfaget med musikk. - Hadde vi bare lært noter uten å få spille musikk hadde det fort blitt kjedelig. Slik er det med matematikken også, den må erfares i praksis. Matematikk er vitenskap om struktur og mønstre, sier de. I matematikkrommet skal barna få utforske strukturene slik at de vil gjenkjenne dem i annen aktivitet.

De ønsker også at rommet skal gi inspirasjon til studentene på barnehagelærerutdanningen, og til de ansatte i barnehagene.

Statssekretær Birgitte Jordahl fikk æren av å foreta den offisielle åpningen av rommet. Hun henviste til Regjerningens ferske Stortingsmelding om barnehagene og mente at matematikkrommet er glanseksemplet på lek og læring i barnehagen, som det pekes på der. - Det ligger mye allmenndannelse i å forstå matematikk sier hun, og understreker at nysgjerrigheten må vekkes før 1 klasse.

Bilder fra åpningen:
klipping
DMMHs Oliver Thiel og Matematikksenterets Anne Nakken holder snora mens statssekretær Birgitte Jordahl klipper.

LeksenOttervik
Hans-Jørgen Leksen og ordfører Rita Ottervik studerer innholdet i DMMHs nye matematikkrom.

tavle
Mange av de ansatte fra DMMH benyttet anledningen til å se seg om i matematikkrommet.

AnneNakken
Matematikere er kreative mennesker og veldig glad i å finne mønstre de kan leke seg med, akkurat som barnehagebarn, sier Anne Nakken som er prosjektleder for matematikkrommet.

matematikksenteret
Kjersti Wæge, leder for Matematikksenteret, er fornøyd med samarbeidet med DMMH, Hun ønsker også å bruke matematikkrommet i forskningsøyemed.

pusling
Barn fra Sjetne barnehage fikk gleden av å innvie matematikkrommet.

butikk

puter

lego

Barn fra Sjetne barnehage var invitert til å ta rommet i bruk
Barn fra Sjetne barnehage var invitert til å ta rommet i bruk
Barn fra Sjetne barnehage var invitert til å ta rommet i bruk
Publisert: 14.03.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter