Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Avgangsseremoni ved DMMH

Gratulerer til alle våre nye barnehagelærere!
2 år med Zoom-avslutninger er historie.  Endelig kunne vi igjen feire våre nye barnehagelærere med en fest i Glassgården.

Naturlig nok kunne ikke rektor Else Berit Skagen kunne ikke komme utenom pandemien i talen sin. 

 - Takk for tålmodighet, konstruktive innspill og godt arbeid, og en enda større takk for at dere bidro ekstra til å bedre studiehverdagen for hverandre, faglig og sosialt, gjennom hele pandemien. Som medstudent og venn har dere vært blant de viktigste støttespillere for hverandre.

Dere har valgt et yrke som betyr mye for andre

 - Som barnehagelærer har du stor påvirkning på barns trivsel, utvikling og danning, direkte gjennom ditt møte med barna og gjennom din faglige ledelse og veiledning av kollegaer, men også i møte med foresatte, og samfunnet rundt. Du vil møte "alle" barn, barn med ulik bakgrunn, forskjellige behov og du møter barn og familier fra ulike kulturer og med ulik tro og livssyn. Dette krever bred, solid faglig kompetanse, en god dose etiske og sosiale ferdigheter – som barnehagelærer må du bruke hele deg.
Rektor Else Berit Skagen ved DMMH oppfordrer de nyutdannede barnehagelærerne til å synliggjøre banrehagens betydning for barns utvikling og oppvekst, behovet for økt kunnskap og høy kompetanse,
Rektor Else Berit Skagen ved DMMH oppfordrer de nyutdannede barnehagelærerne til å synliggjøre barnehagens betydning for barns utvikling og oppvekst, behovet for økt kunnskap og høy kompetanse, 

- Et yrke som betyr mye for andre er også et yrke som kommer med ansvar, fortsetter Skagen. 

- Høy kompetanse, engasjement og et varmt hjerte er løsningen for å møte det store ansvaret det ligger i å jobbe med de minste, de mest sårbare blant oss. 

Luftakrobatikk og jubelsang

Årets avgangsseremoni hadde en del nye innslag. 
Den nyutdannede barnehagelæreren Alix L`erario  svevde høyt på eksamensfesten til  DMMH, akkompagnert av Ådne J. Vatsvåg.
Den nyutdannede barnehagelæreren Alix L`erario  svevde høyt på avgangsseremonien til DMMH, akkompagnert av Ådne J. Vatsvåg. 

Alix L`erario skremte festdeltagerne med imponerende stunt høyt oppe i lufta, og den nyskrevne Jubelsangen ble sunget på en avslutning for første gang. 

I tradisjonens navn fremførte 3. klasse med vekt på musikk, drama og kunst og håndverk en vakker sang. 

L`erario holdt også tale på vegne av Studentparlamentet. 

- Dere er ferdig utdannet, men ikke utlærte, sa hun. - Ta med lærelysten ut i barnehagen. Fortsett å undre dere og fortsett med å stille spørsmål.  

Utdeling av Dronning Mauds Stipend

2 studenter mottok årets pris på 10 000 kr. Pengene kan brukes som reisestipend for studium av førskolebarns oppvekstvilkår i andre land eller her i landet. Det kan også brukes til videre faglig utdanning.

Piet Cedrik Behrend mottok prisen på bakgrunn av sine strålende karakterer med et snitt på 1,08. Han har i tillegg bidratt langt er enn forventet på flere andre områder, blant annet i klassemiljøet og i demokratiske organer.

- Vi kan trygt si at han deler DMMHs verdisyn som blant annet sier at vi skal våge å være utfordrende og nyskapende – vi skal tørre å tenke nytt og stille kritiske spørsmål, sier Skagen. 

Den andre prisvinneren er også godt kjent i studentmiljøet. Et av kriteriene for prisen er at studenten har gjort mer enn hva en kan forvente for det sosiale miljøet og læringsmiljøet i klassen og eller har gjort en fremragende innsats i demokratiske styringsorganer

Som leder av linjeforeningen, Studentkroa og Fadderstyret, engasjert medlem i de fleste andre studentforeningene og vara i Høyskolestyret fyller Bjørn-Anders Nubdal lett kriteriet.

- I tillegg har han bidratt med smått og stort på mange andre fronter som å pakke uttallige mengder med koronatester, deltatt på infomøter for nye studenter, han har stått parkeringsvakt, vært låsevakt, og han har stilt opp for vårt 75-års jubilé, med sang, i videoen av jubileumssangen, og live på samlingsstunden for alle barnehagebarn på Torget. Ikke minst satt han nattevakt her ute i parken for å passe på utstyret, natta før festivaldagen, forteller Skagen.
 
Publisert: 20.06.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter