Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Avslutning for årets bachelorstudenter

Med faglig kompetanse og masse kjærlighet skal våre nyutdannede barnehagelærere gå ut i jobb, holde omkring hverandre og leve livet!
Rektor Hans-Jørgen siterte både Åge Aleksandersen og Paulus første brev til korinterne i talen til de nye barnehagelærerne.

- Dere får bruk for all den faglige kompetansen dere har tilegnet dere. Nå skal dere holde omkring barna i barnehagen, kollegene deres, familie og venner, da lever dere livet som barnehagelærere. Da vil det gode livet leves, sa han til en tettpakket forsamling. 

Rektor la vekt på at livet har både gode og strevsomme dager. Å være en del av, og bidra inn til et fellesskap preget av omsorg, kjærlighet og samhold står i motsetning til egosentrisitet. 

avslutning-pa-dmmh-2019
Eva Stai Brønstad, prorektor for barnehagelærerdanningen, forstod at studentene nok hadde vært litt frustrerte da de begynte på DMMH. - Det er krevende og givende å være student, men etterhvert opplever du mestring. Det skal være hardt arbeid, møter du ikke motstand lærer du antagelig heller ikke, sa hun, og ønsket de nye barnehagelærerne lykke til. 

- En barnehagelærer må ha et godt hjerte, og ha noe på hjertet. Det er et veldig viktig oppdrag dere har fått. 

Vinnere av årets Dronning Mauds stipend ble Guro Lund Berg og Lise Stokke. Begge prisvinnerne viste svært sterke faglige evner og har fått veldig gode skussmål fra lærerne og fra praksisfeltet. Stipendet består av kr. 10 000 som kan brukes som reisestipend for studium av førskolebarns oppvekstvilkår i andre land eller her i landet. Det kan også brukes til videregående faglig utdannelse. 
Publisert: 17.06.2019
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter