Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Bærekraft i barnehagen

Barnehagene har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.
Bærekraft i barnehagen
Barnehagen er en liten verden i miniatyr. Her møtes voksne og barn med mange ulike interesser og ferdigheter. Felles for oss alle er at vi en del av det samme samfunnet og deler på jordas ressurser. Noen mål har vi felles. 

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Fns bærekraftmål sier også at barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke, kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

Bærekraft i utdanningen

På DMMH legger vi stadig mer vekt på bærekraftige løsninger. Studentene jobber mye med gjenbruksmaterialer, noe som er nyttig lærdom å ta med seg ut i barnehagen. 

I undervisningen legger vi vekt på at studentene står opp for sine egne meninger. Vi ønsker å utdanne bevisste og reflekterte barnehagelærere som skal jobbe med den viktigste ressursen for framtida, nemlig barna.

Interessert i å finne ut mer?

Da kan du lese mer om vårt studietilbud og møte våre studenter og ansatte her:

Studietilbud   Derfor valgte vi DMMH
Publisert: 14.12.2020 15:50
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter