Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barn og rom i parken

1. års studentene på Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv har gjort om parken til et lekeeldorado for byens barnehagebarn.
Hvert år bruker 1. klassestudentene en uke på å bygge opp ulike installasjoner som barnehagebarna får utforske. Under tittelen "Barn og rom", tester de ut på hvilken måte barna benytter seg av de ulike rommene studentene har kreert. 

- Studentene har fått trekke en gjenstand som de henter inspirasjon fra, forteller førstelektor Vigdis Øien Dagsdatter.

- Ut fra denne impulsen skal studentene lage en plass som barna kan ta i bruk. I år har bærekraft vært et viktig tema, så de har i større grad enn tidligere år måttet begrense seg til materialer vi allerede har her på høgskolen.

Det later ikke til å ha begrenset studentene som har laget mange forskjellige uteområder. Her har vi blant annet bjørnehi, indianertelt, ørnereder og bondegårder der barna kan hoppe i løvet. Flere av gruppene har også laget eventyr og historier som barna får ta del i. 

- Det er lærerikt å se hvordan barna ofte gjør noe annet enn det vi forventer, sier flere av studentene. Alle setter pris på å jobbe på denne måten. 

- Vi har hatt noen opp- og nedturer underveis, forteller studentene i studiegruppa 6, som drar fram ukulelen når barnegruppa kommer. - Men vi har lært utrolig mye. 

webklasseartikkel
Studiegruppe 6, Marie Stange, Johan Rosten, Erlend Kristiansen, Kristin Sødahl Røvik, Lene Berg Solbu, Matilde Aundal Skrogstad og Elin Irene Opheim har lært mye om hvordan barn tar i bruk uterommet.

Øien mener at prosjektet er et godt eksempel på hvordan en kan jobbe tverrfaglig i universitet- og høgskolesektoren. Seksjonene for pedagogikk, fysisk aktivitet, musikk, drama samt kunst og håndverk har hatt et tett samarbeid gjennom hele uka. 

-Jobben studentene har gjort denne uka er grunnleggende for det videre arbeidet i klassen, forteller førsteamanuensis Trond Løge Hagen, som arbeider på seksjon for fysisk aktivitet.
- Jobben studentene har gjort denne uka er grunnleggende for det videre arbeidet i klassen, forteller førsteamanuensis Trond Løge Hagen, som arbeider på seksjon for fysisk aktivitet. 

- Det er satt av rikelig med tid til en grundig evaluering der studentene skal reflektere over hvordan dagen forløp, og opp- og nedturer underveis, forteller førsteamanuensis Trond Løge Hagen. - Mens de jobber med prosjektet skal de se på hvordan aktivitetene oppfyller krav i rammeplanen og de skal lage sine egne didaktiske planer, nå må de se om disse målene er nådd. 

Studentene skal videre lære seg å bygge naturlekeplasser og etter jul skal de ha en uke med vinterkurs på Frøset gård, forteller Hagen. Frøset ligger i Bymarka, og der skal studentene lære, både i teori og i praksis, hvordan de legger til rette for at barna kan ta del i ulike vinteraktiviteter. Erfaringene herfra er veldig nyttig i arbeidet de har i vente. Ikke minst ligger også denne måten å jobbe tverrfaglig på veldig tett på hvordan de vil jobbe når de kommer i barnehagen.
Publisert: 14.11.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter