Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barn og rom uten barn

12 studiegrupper jobbet en uke i parken for å skape nye miljøer som innbyr til leik og undring. 
Hvert år inviterer førsteårsstudentene på barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv byens barnehagebarn til å ta del i arrangementet Barn og rom. I år måtte studentene klare seg med hverandre, rektor og lærere som tilskuere. 

Publikum ble ikke skuffet. Oppgaven går blant annet ut på at studentene skal lage et uteareale i barnehagen som skal inspirere barna til å utforske nærområdet med nye øyne. Som hjelpemidler har de bare natur- og gjenbruksmaterialer. 

Barn og rom er en tverrfaglig arbeidsoppgave som involverer pedagogikk, didaktikk, fysisk aktivitet, drama, musikk og kunst og håndverk. I år var det lagt spesielt vekt på at studentene skulle lage en liten forestilling med selvskrevet manus, scenografi og bruk av musikk.  

Selv om det ikke var barn til stede for å teste ut lekeområdene var ikke studentene skuffet. De har lært mye av å jobbe sammen, både om gruppeprosesser og det å lage spennende lekeområder i nærmiljøet. De syntes det var krevende, men fint å tråkke litt utenfor komfortsonen  og hadde mye energi som ville ut, etter mange timer med digital undervisning. 

Lærerne var selv imponerte over hvor mye studentene fikk ut av historiene og uteområdet. De ser på det som fin trening til det blir barnekunstfestival med eksamen på slutten av studieåret, og har et ønske om at studentene trekker ut elementer fra oppgaven i når de skal i praksis i barnehagene.  
Publisert: 17.11.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter