Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Barnehagelærere gjør en viktig innsats for den mest bærekraftige ressursen vi har, nemlig barna.

Ordene tilhører Marit Heldal, som er høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim. 
Heldal har lenge engasjert seg i flyktningesituasjonen i Hellas. Hun forteller at det snakkes om behovet for et skoletilbud til barn, men at det er lite snakk om hva barn under skolealder trenger av tilbud. Gjennom opprettelsen av natur- og friluftsbarnehagen Mikros Dounias i flyktningeleiren Pikpa på Lesvos prøver hun å gi flyktningebarna et trygt sted å være.

Barn på flukt er først og fremst barn. Det er viktig at vi skaper trygge rammer hvor de kan få lov til å være sammen med andre barn i lek. De må få gå inn i en fantasiverden og skape sin egen virkelighet, en som er langt bedre enn den virkeligheten de voksne har skapt for dem, forteller Marit Heldal, høgskolelektor ved DMMH.
Barn på flukt er først og fremst barn. Det er viktig at vi skaper trygge rammer hvor de kan få lov til å være sammen med andre barn i lek. De må få gå inn i en fantasiverden og skape sin egen virkelighet, en som er langt bedre enn den virkeligheten de voksne har skapt for dem, forteller Marit Heldal, høgskolelektor ved DMMH. 

- Jobben som barnehagelærer vil i framtida handle mye om barn som har vært på flukt eller er på flukt. Flere og flere barn må flykte fra hjemmet sitt, og tallet er økende, sier den engasjerte høgskolelektoren.

- Pr. i dag lever over 37 millioner barn på flukt.  Som barnehagelærer har du en unik kompetanse om barn som kan brukes overalt. Vi har forstått betydningen av en god barnehage i Norge og barnehagelærere må ikke bare bry seg om barn i norske barnehager, men også med våre felles barn, våre globale barn. En barnehagelærer innehar unik kompetanse om foreldresamarbeid, barns psykiske og fysiske utvikling og betydningen av vennskap.

Heldal er bekymret over at det er så lite fokus på de aller yngste flyktningebarna.

- Det er veldig uheldig, vi vet hvor stor betydning de første leveårene har i barns utvikling. Det er viktig at den kompetansen vi som barnehagelærere har kommer disse barna til gode, sier hun.

- Det er de aller yngste barna, de som er mest avhengige av foreldrene, som blir skadelidende når foreldrene blir det. Når foreldrene blir bekymrede og traumatiserte blir også barna traumatiserte. En god barnehagelærer klarer å komme traumatiserte barn i møte, og skape en opplevelse av sammenheng i en situasjon der barna er fratatt alt. De vil kunne styrke foreldre i det å være gode foreldre og er tett på familien over tid. 

Høgskolelektoren legger også vekt på verdien av å kunne jobbe sammen på tvers av profesjoner. 

- Barnehagelærere har kompetanse på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Det er veldig mange aktører som skal samarbeide innenfor et system som ofte mangler de rammene man er kjent med når det gjelder barn på flukt. Barnehagelærerne har gjennom utdanningen sin en kulturell forståelse for å samarbeide med andre, til barns beste. 
 
Publisert: 11.03.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter