Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagelærere i flyktningleir i Hellas

Etter at Jon Odin Havdal og Peik Solberg ble ferdig utdannet barnehagelærere i fjor valgte de å jobbe med barn i en flyktningeleir i Hellas.
Havdal og Solberg jobbet som barnehagelærere i leiren Lesvos Refugee Camp, (Pikpa), på Lesvos. Alderen på barna  varierte mellom 2-13 år, og antallet barn varierte fra dag til dag. 

De to tidligere DMMH-studentene med bakgrunn i linja for natur og friluftsliv følte raskt at lokalene, 2 containere på 20 kvadratmeter, ble for trange. Da tok de med seg barna ut og lagde en naturlekeplass.

- Den var veldig populær, forteller Solberg. - Vi opplevde aldri noe hærverk der, noe som kunne være et problem andre steder i leiren. Barna lekte der også mye etter at barnehagen var stengt.

Barna elsket å komme ut av leiren, og de tok de med seg på flere turer og introduserte dem til dyrene i nabolaget. 

jon-odin-havdal-og-peik-solberg-har-jobbet-som-barnehagelarere-i-hellas
- Vi opplevde etterhvert at mange familier ville ha barna i barnehagen, forteller Jon Odin Havdal og Peik Solberg. Samtidig var det usikkert hvor mange barn som ville komme hver dag, mange fikk svært kort tid på seg til å forlate leiren og reise videre til et land der de var innvilget visum. 

Til tider var det lite mat i leiren og flere av barna sultet. De to barnehagelærerne kjøpte derfor inn mat til et fellesmåltid i barnehagen, slik at barna fikk spise seg mette i hvert fall en gang daglig.

Noen av barna var sterkt preget av flyktningetilværelsen. 

- Mange kunne ikke leke, de hadde vært på flukt hele sitt liv. Noen av barna tok raskere kontakt, mens andre var tydelig traumatiserte og vi måtte bruke lang tid på å få dem trygge på oss.

Det å være mannlig barnehagelærer var både en hemsko og en fordel. Noen av barna var redde for menn og vi måtte jobbe mye for å få tillit. Samtidig fikk vi nok litt ekstra respekt fra foreldrene, forteller Solberg. - Flere av flyktningene kommer fra kulturer der det var menn som hovedsaklig snakket på vegne av familien. Når de skjønte at vi var seriøse i jobben vår respekterte de våre avgjørelser i større  grad enn det noen av de kvinnene i leirens andre barnehage opplevde.

De to barnehagelærerne har lært mye av jobben. Særlig trekker de fram  det å kommunisere og leke med barn som de ikke har et felles språk med. De ser også verdien av å ha avsatt tid til å gå gjennom dagens hendelser etter at barna var hentet og alt er ferskt i minnet. 

- Oppholdet har forandret oss masse. Jeg var ikke helt forberedt på hvor emosjonelt det skulle bli å dra derfra, forteller Havdal. - Vi har sett så mye.  Publisert: 08.04.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter