Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagepedagogikk - en spennende videreutdanning

Barnehagepedagogikk er et studium for pedagoger som ikke har førskole/barnehagelærerutdanning, og som ønsker å jobbe som pedagogisk leder eller styrer i barnehagen. 

Hilde-Lise Sørensen og Maria Meisal Pedersen tok videreutdanningen på DMMH, for å få mer kunnskap om de yngste barna.Hilde-Lise Sørensen og Maria Meisal Pedersen tok videreutdanningen på DMMH, for å få mer kunnskap om de yngste barna.

Hilde-Lise Sørensen, Melhus
Jeg er utdannet barnevernspedagog i bunn, og er nå endelig ferdig med to års videreutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk. Jeg jobbet litt på barnevernsinstitusjon før jeg startet å jobbe i barnehage som barnevernspedagog. I barnehagen har jeg jobbet på avdeling, som ekstra ressurs for barn som har hatt behov for tett oppfølging, som spesialpedagog, og det siste året som barnehagelærer. 

Jeg opplevde at jeg hadde mye relevant kunnskap fra min utdanning som barnevernspedagog, men jeg ønsket mer kunnskap spesielt om de minste barna og også mer om ledelse i barnehage. Jeg er glad i å lære, og selv om det har vært litt utfordrende å studere ved siden av jobb, og med en mann og tre barn hjemme, har det også vært en fantastisk opplevelse å få lov til å fordype seg i det jeg til daglig jobber med. 

Barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk-studiene er innom mange tema. Noe var for meg kjent fra før, men mye var nytt. Jeg har lært om de minste barna og deres toddlerkultur, viktigheten av en trygg tilknytningsperson i barnehagen, samspill mellom barn, og mellom barn og voksen, lekens betydning for utvikling og læring, barns medvirkning og om ledelse i barnehagen. Og enda mye mer! 

Det som har satt de største sporene fra utdanningen for meg er å bli klar over den store makten vi som voksne har når vi jobber så tett med barn. De er totalt avhengig av at jeg hjelper de i å regulere følelsene, at jeg legger til rette for at de får best mulig vilkår for lek, vennskap og støtter opp om deres særegne kultur. Leken er den største arenaen for læring og utvikling, og for den sosiale- og språklige samhandlingen. Leken skal derfor være det mest sentrale i barnas liv. Jeg elsker lek!! I leken kan barna bearbeide gode og vanskelige opplevelser, de kan prøve ut og lære av hverandre. Det er så mye som skjer i leken, og leken har et uendelig stort potensiale. Med min makt vil jeg derfor fremheve viktigheten av at barna får leke. Jeg vil fremheve viktigheten av å legge til rette for nok lek og at voksne selv er med og deltar i leken. 

Maria Meisal Pedersen, Kristiansund.
Jeg har jobbet i barnehage i 12 år nå, og er utdannet barnevernspedagog. Jeg har lenge tenkt på å ta noe mere utdanning, men kom ikke i gang før i år. Jeg valgte å ta et årsstudium Barnehagepedagogikk, og neste år tenker jeg å ta Småbarnspedagogikk. Jeg tar fagene på deltid og klarer derfor å kombinere studier med fulltidsjobb og familie. Når jeg er ferdig med disse to årene har jeg mulighet til å ta stilling som barnehagelærer. Etter så mange år i barnehage, noe jeg virkelig trives med, så kan jeg ta mere ansvar, og jeg får høyere lønn. 

Jeg grudde meg litt, det er mange år siden jeg har studert, men jeg er veldig glad jeg hoppet uti det. Klassen var ikke stor, og alle var opptatt å hjelpe hverandre, og lærerne var flinke til å svare på spørsmål og hjelpe til så godt de kunne. Så det jeg hadde grudd meg mest til, var ikke så ille likevel. Jeg kom overraskende fort inn i oppgaveskrivingen, og jeg ser at erfaringen jeg har, har hjulpet meg mye i dette studiumet. Det er lettere å studere når man har noen knagger å henge det man lærer på. Jeg ser at det vi gjør i barnehagen er det rette, men at jeg nå også får teori å bygge opp under. 

Det har vært fint å dele erfaringer fra de andre studentene (som viser seg at de fleste er i min posisjon, 40+/- , med familier og jobb). I forelesningene, har man stor vekt på diskusjoner og tenke selv, og jeg kommer hjem med en opplevelse av å ha utviklet meg selv. Jeg er blitt tryggere på meg selv i rollen som en ansatt i barnehagen.

Jeg er veldig fornøyd, med studiet, og er forundret over alt vi kunne lære på dette deltidsstudiet. 
Publisert: 08.06.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter